სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


კონსულტანტი

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის, მოსკოვისა და მსოფლიოს სხვა ქალაქების  ელიტურ  

მაღაზიებში, ასევე მსხვილ კორპორაციებსა თუ ოფისებში გაყიდვის

სფეროებში მუშაობის გამოცდილება.

 როგორ ავიყვანოთ კვალიფიცირებული კონსულტანტი თბილისში

 მომხმარებლისადმი კეთილგანწყობა, მარტივ, გასაგებ ენაზე საუბარი და სიღრმისეული ტექნიკური ან სხვა სახის საქონელთმცოდნეობა. ეს იმ ძირითადი კრიტერიუმების ნაწილია, რასაც კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ტანსაცმლის, საკვები პროდუქტებისა და სხვა სახის მაღაზიები მათი კონსულტანტებისგან მოითხოვენ.

  მუდმივი ტრეინინგების და ტესტირებების შედეგად თითქოს ყველაფერი რიგზეა, თუმცა არც თუ ისე იშვიათად შეხვდებით უკმაყოფილო მომხმარებელს. ხშირად კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას მომხმარებელი მაინც ნაცნობ მეგობარს უფრო ენდობა, ვიდრე გაყიდვების კონსულტანტს. 

„ნდობის მოპოვებას პირველ რიგში განსაზღვრავს თბილი მისალმება, კეთილგანწყობა და სასიამოვნო ვიზუალი. მისალმების შემდეგ იწყება დიალოგი, სადაც აუცილებელია კონსულტანტის მხრიდან ლოგიკურად დალაგებული საუბარი. კონსულტანტი არ უნდა საუბრობდეს ჟარგონებით და არ უნდა იყენებდეს კუთხურ დიალექტს, რომ ხუმრობის საგანი არ გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღრმა ტექნიკური თუ სხვა საქონელთმცოდნეობითი განათლება. საბოლოო ჯამში, თუ კლიენტი იღებს სრულფასოვან ინფორმაციას, ხდება გაყიდვის პროცესის დასრულება. კონსულტანტის მიზანია, კლიენტი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი,“

კონსულტანტმა, თუ პროდუქტი არ იცის, არანაირ ურთიერთობას და ანალიზს აზრი არ აქვს. მან უნდა გაანალიზოს, ვის რას სთავაზობს და სჭირდება თუ არა მას ეს პროდუქტი რასაც მიყიდის. ასევე აუხსნას მომხმარებელს იმ პროდუქტის უპირატესობები, რაც მას გამოადგება. 

როცა მომხმარებელი მისთვის უსარგებლო ნივთს შეიძენს, შესაძლებელია იმ მომენტში კმაყოფილი იყოს, თუმცა დროთა განმავლობაში აღმოაჩენს, რომ მას ეს არ სჭირდებოდა და უკმაყოფილო იქ მეორე დღესვე მოგადგებათ, ან სულაც მეორედ აღარასოდეს მოვა თქვენთან ნივთის შესაძენად. თუ კონსულტანტი სწორ ანალიზს გააკეთებს, მომხმარებელი არა მარტო დაბრუნდება, არამედ იგი სხვებსაც მოიყვანს,“ ეს კი უკვე კლიენტის მოზიდვასა და მომხმარებლის გაზრდას ნიშნავს.
თავად მომხმარებლებიც გაყიდვების ასისტენტებისგან პირველ რიგში ზოგადად საკითხის ცოდნას მოითხოვენ, რათა მომხმარებელს ურჩიონ, კონკრეტულად მისთვის რომელი მოდელი აჯობებს და არა რომელი მოდელია ყველაზე "კარგი".  უნდა ითქვას ისიც, რომ კონსულტანტებს ხშირად აკლიათ ხოლმე მომხმარებლებთან ინდივიდუალური მიდგომის თვისება. ისინი მხოლოდ წაკითხული ინსტრუქციის დონეზე იძლევიან რჩევებს,“ ანალიზის პროცესი მოიცავს გამორიცხვის მეთოდს, როდესაც კონსულტანტი ისე სვამს კითხვებს, რომ მომხმარებელი ზედმეტი საუბრით არ დაიღალოს და თანაც სასურველ პროდუქტამდე მივიდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა არ იცის კონკრეტულად რისი შეძენა სურს, (მაგალითად: ლეპტოპის თუ პერსონალური კომპიუტერი), კონსულტანტმა პირველივე კითხვით უნდა დაიწყოს გარკვევა, რომელი უფრო მოსახერხებელი იქნება მისთვის. ამ შემთვხევაში პირველი კითხვა იქნებოდა: ბევრს მოგზაურობთ? მისივე თქმით, ძირითადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლის ცნობიერება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ძალიან დაბალია, რაც საკმაოდ ართულებს კონსულტანტის და მომხმარებლის ურთიერთობას. 

      მომხმარებლის არასათანადო ტექნიკურ გამოცდილებასთან ერთად, ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ დიდ კომპიუტერულ და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში კადრები რამდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი. კონსულტანტების კონკრეტული ჯგუფი მიმაგრებულია თითოეულ განყოფილებაზე. ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც კონსულტანტი არ ფლობს მომხმარებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ინფორმაციას, ვინაიდან იგი სხვა განყოფილებაში მუშაობს და იმ სფეროში ნაკლებად კომპეტენტურია. უკმაყოფილო მომხმარებლების არსებობას ხელს სავაჭრო ცენტრებს შორის არსებული საკმაოდ დიდი კონკურენციაც უწყობს. თითოეულ სავაჭრო ცენტრს  საკუთარი კლიენტურა ჰყავს, რომელიც სხვა მაღაზიების მიმართ არაკეთილგანწყობილია. მათ კარგადაც რომ მოემსახურო, კმაყოფილების გამოხატვას საჭიროდ მაინც არ ჩათვლიან. 
მაგალითად - ელიტ-ელექტრონიქსის ქსელის საშუალო ცოდნის ზღვარი 70-75%-ია, რაც გაყიდვების და ტექნიკური განვითარების მენეჯერის აზრით, საკმაოდ ნორმალური შედეგია. მით უმეტეს, რომ მაღაზია წინ მიიწევს, რაც არც ისე ადვილია. ყოველი ახალი ტექნოლოგიის გამოსვლისთანავე საჭიროა მისი ათვისება და კადრების ხელახალი გადამზადება. როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, ელიტ-ელექტრონიქსის მიზანია, ცოდნის მაქსიმალურ დონეს მიაღწიონ. 

   დაბოლოს, თურმე არსებობს ერთი სიტყვა, რომელიც ჯობია კონსულტანტმა მომხმარებელთან ურთიერთობისას საერთოდ ხმარებიდან ამოიღოს. „მაგრამ“ ეს ის „ანტი სიტყვაა“, რომლის მოსმენაც მომხმარებელში პროდუქტისადმი ეჭვს და უნდობლობას იწვევს: „მაგრამის“ ნაცვლად, რაც უფრო მეტ „დას“ გამოიყენებს კონსულტანტი, მით უფრო დააინტერესებს მომხმარებელს,“

   კარგი კონსულტანტის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სავაჭრო ცენტრი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან კონსულტანტს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს კლიენტის მოზიდვაზე რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

     თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ კონსულტანტი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ კონსულტანტს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით.

 კონსულტანტის მოვალეობა:

   -პროდუქტის ცოდნა

   -ანალიზის უნარი

   -ურთიერთობა მომხმარებელთან

   -რეალიზაცია.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

  

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 21189
სახელი : მაკა
ასაკი : 35 წელი
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში გამყიდველად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21186
სახელი : ლელა
ასაკი : 41 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მუსიკის პედაგოგად ზესტაფონის კულტურის სახლში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21126
სახელი : ელენე
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 კვირა ვმუშაობდი პრომო-გოგონად ღვინის დეგუსტატორად ექსპო-ჯორჯიაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21120
სახელი : სალომე
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 კვირა ვმუშაობდი პრომო-გოგონად ღვინის დეგუსტატორად ექსპო-ჯორჯიაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21032
სახელი : მარიამი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : 2-კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20446
სახელი : ნატალია
ასაკი : 26 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი სტაჟიორად ბიზნენის სხვადასხვა სფეროში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20356
სახელი : თათია
ასაკი : 26 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 9 თვე ვმუშაობდი საბავშვო გასართობ ცენტრში ადმინისტრატორად; 6 თვე ვმუშაობდი ინვალიდ ბავშვთა თავშესაფარში იურისტად; 1 წელი ვმუსაობდი ელიტ-ელექტრონიკსში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19827
სახელი : ივლიტა
ასაკი : 37 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 9 წელი ვმუშაობდი დამკვირვებლად (არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები); 5 თვე ვმუშაობდი კოსმეტოლოგ-ვიზაჟისტად (სალონი ლიკა)
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19826
სახელი : თამთა
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,უნიქარდში" გარე გაყიდვების მენეჯერად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19393
სახელი : ხატია
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი სტილისტად; 6 თვე ვმუშაობდი ვერცხლის მინანქარის დამუშავებაზე; 4 თვეა ვმუშაობ მარკეტში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19312
სახელი : ია
ასაკი : 30 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 7,6 წელი ვმუშაობდი სურსათის, ფეხსაცმლებისა და მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიაში კონსულტანტ მოლარე–ოპერატორად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18903
სახელი : თეონა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სეზონურად ვმუშაობ კონსულტანტად პროდუქტის მაღაზიებში; 4 წელია პერიოდულად ვმუშაობ პრომო-გოგონად.
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18802
სახელი : ხანა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18795
სახელი : ანჟელა
ასაკი : 26 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი მოსკოვში ტანსაცმლის მაღაზიაში გამყიდველად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18694
სახელი : იზა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი მაღაზიაში მოლარედ
მინიმალური ხელფასი : 180 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18664
სახელი : გიორგი
ასაკი : 24 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელია ვტაქსაობ; 3 წელი ვმუშაობდი ელექტრიკოსად შპს ,,თბთ" ჯგუფში;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18343
სახელი : სალომე
ასაკი : 26 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე, სეზონურად ვმუშაობდი ბაკურიანში მზარეულის დამხმარედ; 5 თვე ვმუშაობდი ტანსაცმლის მაღაზიაში გამყიდველად;
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18187
სახელი : რახელ
ასაკი : 20 წლის
განათლება : კოლეჯი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ტანსაცმლის მაღაზიაში აღწერებზე; 2 წელია ვმუსაობ პრომო-გოგონად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17869
სახელი : თეა
ასაკი : 34 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 11 წელია ვმუშაობ სხვადასხვა სახის ბავშვების ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიაში კონსულტანტად და მენეჯერის ასისტენტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17524
სახელი : ნინო
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში აღმზრდელად, 2 წელი ვმუშაობდი ადვოკატის თანაშემწედ
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17463
სახელი : Попова
ასაკი : 36
განათლება : Высшее
გამოცდილება : Купля продажа
მინიმალური ხელფასი : 600лари
კანდიდატის ანკეტა : 17327
სახელი : მარიამი
ასაკი : 20 წლის
განათლება : პროფესიული
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი ნიკორაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17278
სახელი : ციცინო
ასაკი : 34 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი მოლარე ოპერატორად, 1,6 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად თელავში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17194
სახელი : სოფიკო
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 5 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტან, 1 წელი ვმუშაობდი მიმტანად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16917
სახელი : მარიანა
ასაკი : 37 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში დიასახლისად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16807
სახელი : ინესა
ასაკი : 38 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 1 თვე ვმუშაობდი მზარეულის დამხმარედ
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16740
სახელი : ეთერი
ასაკი : 26 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16726
სახელი : ვაჟა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი სამშენებლო მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16668
სახელი : მარიამ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : ილიაუნის 1 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : რამოდენიმე თვე ვმუშაობ პრომო-გოგონად;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16665
სახელი : გვანცა
ასაკი : 24
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : ბათუმი. გაყიდვების კონსულტანტი..მოლარე ოპერატორი ..სტაჟი 8ლიანი
მინიმალური ხელფასი : 400 მდე
კანდიდატის ანკეტა : 16568
სახელი : ლიანა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 თვე ვმუშაობდი ისანში სასურსათო ფურშეტში კონსულტანტად; 1 თვე ვმუშაობდი გარე გაყიდვების მენეჯერად ქარვასლაში
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16510
სახელი : ლალი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1 თვე ვმუშაობდი მაღაზიაში მოლარედ
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16340
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი მიმტანად, 5 თვე ვმუშაობდი ბარმენად საბილიარდოში " ფულ-ბარ"-ში, 6 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად ლუდის მაღაზია "ვარნიცა"-ში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16324
სახელი : თორნიკე
ასაკი : 20 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : არ მქონე
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16291
სახელი : ნინო
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2,6 წელი ვმუშაობდი ღვინის კომპანია "ბადაგონში" პრომოუტერად, 1,6 წელი ვმუშაობდი აქსესუარების მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16158
სახელი : თინათინ
ასაკი : 27 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში მოლარედ, 3 თვე ვმუშაობდი ოპერატორად, 6 თვე ვმუშაობდი ადვოკატის დამხმარედ, 4 წელი ვმუშაობდი კაფეში მოლარედ, 5 თვე ვმუშაობდი აფღიაქში დამხმარედ
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16094
სახელი : მაია
ასაკი : 47 წლის
განათლება : უმაღლესი, სულხან-საბას უნივერსიტეტი; ტექნიკური უნივერსიტეტი
გამოცდილება : 5 წელი ვიმუშავე საბავშო ბაღში აღმზრდელ-მასწავლებლად,2 წელი ვიმუშავე სკოლაში ქართული ენის მასწავლებლად, 6 წელი ვიმუშავე დაწყებითების მასწავლებლად კერძო კოლეჯში,
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16039
სახელი : გიორგი
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი ინტერნეტ-კაფეში ოპერატორად
მინიმალური ხელფასი : 150 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16028
სახელი : ეთერ
ასაკი : 45 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 8 წელია ვმუშაობ ავეჯის მაღაზიაში "ბელუქს"-ში და "პაპილო"-ში მოლარე-კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16027
სახელი : ტატიანა
ასაკი : 41 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად, 5 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში მენეჯერად, 8 წელია ვმუშაობ კლინიკაშ კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15991
სახელი : ნატალია
ასაკი : 53 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 25 წელი შსს კანცელარიის წამყვან სპეციალისტად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15988
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 29 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 200 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15972
სახელი : მარინე
ასაკი : 31 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15958
სახელი : თამარ
ასაკი : 23
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 1 წელი
მინიმალური ხელფასი : დიახ
კანდიდატის ანკეტა : 15910
სახელი : მარინა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად, 4 თვე ვმუშაობდი მასაჟისტად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15885
სახელი : ნინო
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაოდდი კაზინო აჭარაში დილერად, 1 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად, 4 თვე ვმუშაობდი სილამაზის სალონში ფინანსურ მენეჯერად, აგრეთვე ოფის მენეჯერად, 1,4 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად სხვადასხვა მაღაზიაში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15863
სახელი : ნინა
ასაკი : 31 წლის
განათლება : უმაღლესი-უცხო ენების ფაკულტეტი
გამოცდილება : 3 წელია ვმუშაობ მოლარე-კონსულტანტად საკანცელარიო მაღაზიაში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15784
სახელი : მანანა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 3 თვე ვიმუშავე კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15690
სახელი : ნატო
ასაკი : 20 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ბარისტად და კონსულტანტ-გამყიდვლად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15602
სახელი : რუსუდან
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი სალონში სტილისტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო