სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


 

საოფისე პერსონალი                        

საოფისე პერსონალის მოძიების საკითხში დღეის მდგომარეობით შეინიშნება გაფართოება

დაცვლილება  შრომის ბაზარზე, ასევე ურთიერთობები დამქირავებელსა და დასაქმებულს

შორის სამუშაოს მოწყობისა და ანაზღაურების საკითხში.  დღეის მდგომარეობით ძალიან

ბევრი კერძო ორგანიზაციების წინაშე დგას  საკითხი პროფესიონალური კადრების მოძიების

საკითხში, ისეთი კადრებისა, რომლებიც კეთილსინდისიერად და ხარისხიანად შეასრულებენ

მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს, გააჩნიათ კარიერული წინსვლის ამბიციები და დაინტერესებულნი არიან კომპანიის წინსვლით.    

   საოფისე პერსონალის მოძიება - ეს არის მთელი რიგი ღონისძიებათა ციკლი, მიმართული შესაბამისი განათლების, სამუშაო გამოცდილების, საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებასა და კომპანიისათვის მაქსიმალური შედეგის მიღწევისათვის მიზანდასახული კადრების მოძიება/შერჩევის საკითხში.

   როგორც ცნობილია კადრების მოძიება/დასაქმებით დაკავებულია HR კომპანიები. სწორედ მათი სპეციალისტები აკვირდებიან და იძიებენ სხვადასხვა სფეროში ვაკანსიებს, რამდენად შესაბამისობაში მოდის ესათუის კანდიდატი კონკრეტულ ვაკანსიასთან მიმართებაში და ეძებენ ოპტიმალურ ვარიანტს დამქირავებელსა და მომუშავე პერსონალს შორის. დღეის მდგომარეობით ყველაზე მოთხოვნადი და გავრცელებული სპეციალისტთა კატეგორია არის - საოფისე პერსონალი. სწორედ რომ საოფისე პერსონალი თამაშობს დღეს მთავარ როლს კომპანიის წარმატებულ განვითარებასა და ფუნქციონირებაში. ყველა ბიზნესის წარმატებულობა დამოკიდებულია მასში დასაქმებულ თითოეულ კანდიდატზე, მის სურვილზე იმუშაოს ფირმის კეთილდღეობაზე, საქმიანობის ხარისხზე, ასევე პროფესიონალურ ცოდნასა და კრეატიულობაზე. ამიტომაც არცერთი ხელმძღვანელი არ უნდა შეცდეს სასურველი კანდიდატის შერჩევა/აყვანისას. საოფისე პერსონალის მოძიება ეს საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო სამუშაოა, ვინაიდან სწორედ ეს პერსონალი ახორციელებს ძირითად და საპასუხისმგებლო სამუშაოს თქვენი ბიზნესის წარმატებისათვის.

   სასურველი კადრის შერჩევისას თქვენ შეგიძლიათ მომართოთ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“-ს, სადაც ამ სფეროში გამოცდილი სპეციალისტები დაკავდებიან თქვენთვის სასურველი საოფისე პერსონალის შერჩევაში: მმართველები, ბუღალტერები, ფინანსისტები, თარჯიმნები, გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები, დიზაინერები. სააგენტო ,,ბაია“-ს გააჩნია ზემოთჩამოთვლილი სპეციალისტებისაგან შემდგარი  მდიდარი ბაზა, სააგენტო საოფისე პერსონალის მოძიება/შერჩევისას იყენებს მსოფლიოში  მსგავსი სააგენტოების მიერ აპრობირებულ წამყვან მეთოდებს. საკადრო სააგენტო ,,ბაია“-ს სპეციალისტები ორიენტირებულნი არიან მხოლოდ კლიენტის მოთხოვნებზე და დაგეხმარებათ თქვენ საოფისე პერსონალის შერჩევის საკითხში. თქვენთვის სასურველი კადრის მოძიება, ეს  მოქმედებათა  მთელი კომპლექსია, რომელიც შემსრულებლისგან მოითხოვს ენერგიულ,  აქტიურ მონაწილეობას და შეკვეთის სწრაფ შესრულებას.   თქვენზე მორგებული კანდიდატის მოძიება კომპანიას ააცილებს არასწორი საკადრო პოლიტიკით გამოწვეულ დანაკარგს.

    კადრების შერჩევა -  ჩვენი სპეციალიზაციაა:

 -უმაღლესი და საშუალო დონის მენეჯერები.

 -ბუღალტერები, ფინანსისტები, ეკონომისტები, მდივნები, თარჯიმნები.

 -საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი.

 -გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები, HR მენეჯერები, რეგიონალური წარმომადგენლები, ხელმძღვანელ-მუშაკები.

 -სპეციალისტები: დიზაინერები, ტექნოლოგები, იშვიათი სპეციალობის მოხელეები.

   ჩვენი უპირატესობაა:

 -სპეციალისტების მძლავრი მონაცემთა ბაზა

 -სსპეციალისტების შერჩევის წამყვანი მეთოდები, გასაუბრებაზე დამქირავებლისათვის მინიმუმ 4-5 კანდიდატის წარმოდგენა.

 -კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის გადამოწმება.

 -მუშაობა ყოველგვარი ავანსის გარეშე.

 -დამქირავებლისა და დასასაქმებელი კანდიდატის მოთხოვნათა ერთმანეთთან მაქსიმალური შესაბამისობა 1-დან 6-თვემდე ვადით.

 -შეკვეთის შესრულებისას სრული კონფინდენციალურობა.

 

 დამკვეთისათვის ჩვენი მომსახურეობა აბსოლუტურად უფასოა, ხოლო დასასაქმებელი კადრი კი ამ მომსახურებისათვის იხდის პირველი თვის ანაზღაურებიდან 50%-ს.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი,მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი,კონსულტანტიოჯახური წყვილები

თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში. 

.

 

კანდიდატის ანკეტა : 38892
სახელი : ნინო
ასაკი : 18
განათლება : ვსწავლობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 38137
სახელი : მერი
ასაკი : 26
განათლება : საშუალო
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 37894
სახელი : შაზინა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი პრომო გოგონად, 1 წელი ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად, 2 წელი ვმუშაობდი მაღაზია "ბატა"-ში ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 37384
სახელი : თამარ
ასაკი : 18
განათლება : ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავი
გამოცდილება : 2016 წლის ივლისში ბათუმი მოლის პრომო, აგვისტოს ბოლო სექტემბრის დასაწყისში ბიბლუსის კონსულტანტი. 2017 წლის აგვისტო მიმტანი რესტორან "ლურჯ სუფრაში"2018 წლის აგვისტო-სექტემბერი კონსულტანტი ბათუმში მაღაზია "ბეიბი ჰაუსში" 2019 წლის 4 მარტიდან ჟურნალისტი "პალიტრა მედიაში"
მინიმალური ხელფასი : 300
კანდიდატის ანკეტა : 37243
სახელი : თალიკო
ასაკი : 26 წლის
განათლება : არასრული-უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი თურქულ კომპანიაში მენეჯერად. 4 თვე ვმუშაობდი საცხობში მოლარე-ოპერატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 36373
სახელი : ელენე
ასაკი : 19
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : Gallery Palace waitress position, Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace waitress position. Open air festival promo position, Zip line promo position.
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 36294
სახელი : სოფიო
ასაკი : 17
განათლება : საშუალო
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 36267
სახელი : Baia
ასაკი : 26
განათლება : Kolej damtavrebuli
გამოცდილება : Farmadepo.teqnikuri asistenti
მინიმალური ხელფასი : 600
კანდიდატის ანკეტა : 34541
სახელი : ნათია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 1.5 წელი ვმუშაობდი ფოთის ადგილობრივ ტელევიზიაში ჟურნალისტად, 3 თვე ვიდეო მემონტაჟედ "ამბო სტუდიაში" აგრეთვე ვმუშაობდი პრომო გოგონად სხვადასხვა კომპანიებში "ნიკორა", "ნატახტარში" მესამე თვეა ვმუშაობ სასტუმროში დიასახლისად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 34540
სახელი : ქრისტინე
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი "ცესკო"-ში ფოთში, კომისიის მდივნად. 5 თვე ვმუშაობდი "რესპუბლიკა" ბანკში არქივში კონტრაქტორად. 11 თვე ვმუშაობდი "თიბისი" ბანკში ასევე კონტრაქტორად. ამჟამად ვმუშაობ ფინანსურ ბიუროში არქივარიუსის პოზიციაზე.
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 34539
სახელი : მარიამ
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ვმუშაობდი; სივრცის კონსულტანტად, ეიჩარად, მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 34537
სახელი : სალომე
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელია ვმუშაობ სატრანსპორტო-გადამზიდ კომპანიაში შიდა ტრანსპორტირების მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 34248
სახელი : დიანა
ასაკი : 20
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 33441
სახელი : ლონდა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 7 თვე "ფუდმარტში" კონსულტანტად, 7 თვე პრომოდ კომპ "ინოვა" 1,5 წელი "დანკინდონატსი"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 33439
სახელი : ლონდა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 7 თვე "ფუდმარტში" კონსულტანტად, 7 თვე პრომოდ კომპ "ინოვა" 1,5 წელი "დანკინდონატსი"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 31464
სახელი : ხატია
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : არსად არ მიმუშავია
მინიმალური ხელფასი : 200 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29845
სახელი : ანა
ასაკი : 17 წლის
განათლება : არასრული საშუალო (სკოლის მოსწავლე ამჟამად)
გამოცდილება : 4 თვე ვმუაობდი სუპერმარკეტ ნიკორაში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29695
სახელი : ანი
ასაკი : 16 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : არ აქვს გამოცდილება
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 28648
სახელი : გვანცა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი რადიოში ჟურნალისტად, 1 წელი ვმუშაობდი ოფის-მენეჯერად ერთ-ერთ კომპანიაში, 6 თვე ვმუშაობდი ტურისტულ კომპანიაშინ ტურ-მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27884
სახელი : ნინიკო
ასაკი :
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მიმტანად რესტორანში "ლა ბოფემა" ; "ვეფხი და მოყმე" "ახაშენი ვაინ რეზორთ ენდ სპა"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27767
სახელი : ნატალია
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მადაგონში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27707
სახელი : მარიამ
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27706
სახელი : მარიამ
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27648
სახელი : სოფიკო
ასაკი : 20 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 7 თვე ვმუშაობდი მარკეტში მოლარე-კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27625
სახელი : ჯილდა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 თვეა ვმუშაობ ფარმადეპოში, ფარმაცვფტ სტაჟიორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27453
სახელი : მაია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : ვმუშაობდი ნატახტარის პრომო აქციაზე;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27377
სახელი : მარიამ
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 8 თვე ვმუშაბდი თრიალეთის ტელევიზიში, 2 წელია ვმუშობ იუჯი ტივიში გადაცემის ცამყვანი
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27040
სახელი : თამარ
ასაკი : 15
განათლება : სკოლის მოსწავლე
გამოცდილება : არ მაქვს
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 25867
სახელი : ლიკა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი პრომოდ
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25813
სახელი : მარი
ასაკი : 25 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3,6 წელი ვმუშაობდი აჭარაბეთში ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25292
სახელი : თათია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი სუპერმარკეტ "სმარტი"_ს კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 23770
სახელი : ნათია
ასაკი : 25 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი პრომო-გოგონად კომპანია "მარში"
მინიმალური ხელფასი : 25
კანდიდატის ანკეტა : 23524
სახელი : დიანა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუსაობდი გუდვილში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22034
სახელი : მარიამ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი (კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი მე-2 კურსი)
გამოცდილება : 1 თვე ვმუშაობდი კოსმეტიკის ფირმაში პრომო-გოგონად; 1 თვე ,,თი ემ პრომოუშენი,, პრომო-გოგონა; 1 კვირა ვიმუშავე პრომო სააგენტოში პრომო-გოგონად.
მინიმალური ხელფასი : 5 საათი - 20 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 21123
სახელი : ელენე
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 კვირა ვმუშაობდი პრომო-გოგონად ღვინის დეგუსტატორად ექსპო-ჯორჯიაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21119
სახელი : სალომე
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 კვირა ვმუშაობდი პრომო-გოგონად ღვინის დეგუსტატორად ექსპო-ჯორჯიაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19829
სახელი : თამთა
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,უნიქარდში" გარე გაყიდვების მენეჯერად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18906
სახელი : თეონა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სეზონურად ვმუშაობ კონსულტანტად პროდუქტის მაღაზიებში; 4 წელია პერიოდულად ვმუშაობ პრომო-გოგონად.
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18189
სახელი : რახელ
ასაკი : 20 წლის
განათლება : კოლეჯი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ტანსაცმლის მაღაზიაში აღწერებზე; 2 წელია ვმუსაობ პრომო-გოგონად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17924
სახელი : ნათია
ასაკი : 23 წლის
განათლება : ,,სეუ"-ს მე-4 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი პრომო-გოგონად; 2 წელი ვმუშაობდი მიმტანად; 6 თვე ვმუშაობდი სასურსათო მარკეტში მოლარე-კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17771
სახელი : თეონა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ფოტომოდელად; 7 წელია ვმუსაობ პრომო-გოგონად სხვადასხვა სააგენტოებში მათ შორის ჩინეთში.
მინიმალური ხელფასი : 30 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17722
სახელი : მარიამ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი პრომო გოგონად; 4 თვე ვმუშაობდი ოლიმპიადაზე დამკვირვებლად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16669
სახელი : მარიამ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : ილიაუნის 1 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : რამოდენიმე თვე ვმუშაობ პრომო-გოგონად;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16308
სახელი : ნინო
ასაკი : 25 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი "სოლიტ კომპანი"-ში მოლარე ოპერატორად, აგრეთვე 4 წელი ვმუშაობდი მარკეტში მოლარე ოპერატორად, 1 წელი ვმუშაობდი მიმტანად სვანეთში, 6 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში დამლაგებლად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16306
სახელი : თეონა
ასაკი : 27 წლის
განათლება : პროფესიული
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი მოლარედ სხვა და სხვა მაღაზიებში (თამბაქოს დრაივებში)
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16087
სახელი : ნინო
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : ვმუშაობდი კონსულტანტად; მოლარედ; კოორდინატორად
მინიმალური ხელფასი : 15-20 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 15550
სახელი : ანი
ასაკი : 18
განათლება : იურიდიულის სტუდენტი
გამოცდილება : პერიოდულად ვმუშაობდი წიგნების ფესტივალზე
მინიმალური ხელფასი : 250
კანდიდატის ანკეტა : 14788
სახელი : რუსუდან
ასაკი : 27 წლის
განათლება : საშუალო პროპესიული
გამოცდილება : 1 წელი საბავშვო ბაღში მზიანეთი ,აღმზრდელის თანაშემწე
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14370
სახელი : ბრიჯიტა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : ბაკალავრი
გამოცდილება : 5 თვე ვიმუშავე შპს ,,კოდა'' კონსულტატი, 8 თვე ვიმუშავე შპს ,,ფუდმარტი'' მოლარე კონსულტატი, 7თვე მუშაობს ინტერსექურითი ჯორჯია, დაცვის თანამშრომელი
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13890
სახელი : თამარ
ასაკი : 18
განათლება : სრული
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო