სამუშაოს ეძებთ?
☎️577553867
გესაჭიროებათ პერსონალი?
☎️598857657

ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები

 

საოფისე პერსონალი                        

საოფისე პერსონალის მოძიების საკითხში დღეის მდგომარეობით შეინიშნება გაფართოება

დაცვლილება  შრომის ბაზარზე, ასევე ურთიერთობები დამქირავებელსა და დასაქმებულს

შორის სამუშაოს მოწყობისა და ანაზღაურების საკითხში.  დღეის მდგომარეობით ძალიან

ბევრი კერძო ორგანიზაციების წინაშე დგას  საკითხი პროფესიონალური კადრების მოძიების

საკითხში, ისეთი კადრებისა, რომლებიც კეთილსინდისიერად და ხარისხიანად შეასრულებენ

მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს, გააჩნიათ კარიერული წინსვლის ამბიციები და დაინტერესებულნი არიან კომპანიის წინსვლით.    

   საოფისე პერსონალის მოძიება - ეს არის მთელი რიგი ღონისძიებათა ციკლი, მიმართული შესაბამისი განათლების, სამუშაო გამოცდილების, საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებასა და კომპანიისათვის მაქსიმალური შედეგის მიღწევისათვის მიზანდასახული კადრების მოძიება/შერჩევის საკითხში.

   როგორც ცნობილია კადრების მოძიება/დასაქმებით დაკავებულია HR კომპანიები. სწორედ მათი სპეციალისტები აკვირდებიან და იძიებენ სხვადასხვა სფეროში ვაკანსიებს, რამდენად შესაბამისობაში მოდის ესათუის კანდიდატი კონკრეტულ ვაკანსიასთან მიმართებაში და ეძებენ ოპტიმალურ ვარიანტს დამქირავებელსა და მომუშავე პერსონალს შორის. დღეის მდგომარეობით ყველაზე მოთხოვნადი და გავრცელებული სპეციალისტთა კატეგორია არის - საოფისე პერსონალი. სწორედ რომ საოფისე პერსონალი თამაშობს დღეს მთავარ როლს კომპანიის წარმატებულ განვითარებასა და ფუნქციონირებაში. ყველა ბიზნესის წარმატებულობა დამოკიდებულია მასში დასაქმებულ თითოეულ კანდიდატზე, მის სურვილზე იმუშაოს ფირმის კეთილდღეობაზე, საქმიანობის ხარისხზე, ასევე პროფესიონალურ ცოდნასა და კრეატიულობაზე. ამიტომაც არცერთი ხელმძღვანელი არ უნდა შეცდეს სასურველი კანდიდატის შერჩევა/აყვანისას. საოფისე პერსონალის მოძიება ეს საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო სამუშაოა, ვინაიდან სწორედ ეს პერსონალი ახორციელებს ძირითად და საპასუხისმგებლო სამუშაოს თქვენი ბიზნესის წარმატებისათვის.

   სასურველი კადრის შერჩევისას თქვენ შეგიძლიათ მომართოთ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“-ს, სადაც ამ სფეროში გამოცდილი სპეციალისტები დაკავდებიან თქვენთვის სასურველი საოფისე პერსონალის შერჩევაში: მმართველები, ბუღალტერები, ფინანსისტები, თარჯიმნები, გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები, დიზაინერები. სააგენტო ,,ბაია“-ს გააჩნია ზემოთჩამოთვლილი სპეციალისტებისაგან შემდგარი  მდიდარი ბაზა, სააგენტო საოფისე პერსონალის მოძიება/შერჩევისას იყენებს მსოფლიოში  მსგავსი სააგენტოების მიერ აპრობირებულ წამყვან მეთოდებს. საკადრო სააგენტო ,,ბაია“-ს სპეციალისტები ორიენტირებულნი არიან მხოლოდ კლიენტის მოთხოვნებზე და დაგეხმარებათ თქვენ საოფისე პერსონალის შერჩევის საკითხში. თქვენთვის სასურველი კადრის მოძიება, ეს  მოქმედებათა  მთელი კომპლექსია, რომელიც შემსრულებლისგან მოითხოვს ენერგიულ,  აქტიურ მონაწილეობას და შეკვეთის სწრაფ შესრულებას.   თქვენზე მორგებული კანდიდატის მოძიება კომპანიას ააცილებს არასწორი საკადრო პოლიტიკით გამოწვეულ დანაკარგს.

    კადრების შერჩევა -  ჩვენი სპეციალიზაციაა:

 -უმაღლესი და საშუალო დონის მენეჯერები.

 -ბუღალტერები, ფინანსისტები, ეკონომისტები, მდივნები, თარჯიმნები.

 -საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალი.

 -გაყიდვების სფეროს სპეციალისტები, HR მენეჯერები, რეგიონალური წარმომადგენლები, ხელმძღვანელ-მუშაკები.

 -სპეციალისტები: დიზაინერები, ტექნოლოგები, იშვიათი სპეციალობის მოხელეები.

   ჩვენი უპირატესობაა:

 -სპეციალისტების მძლავრი მონაცემთა ბაზა

 -სსპეციალისტების შერჩევის წამყვანი მეთოდები, გასაუბრებაზე დამქირავებლისათვის მინიმუმ 4-5 კანდიდატის წარმოდგენა.

 -კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის გადამოწმება.

 -მუშაობა ყოველგვარი ავანსის გარეშე.

 -დამქირავებლისა და დასასაქმებელი კანდიდატის მოთხოვნათა ერთმანეთთან მაქსიმალური შესაბამისობა 1-დან 6-თვემდე ვადით.

 -შეკვეთის შესრულებისას სრული კონფინდენციალურობა.

 

 დამკვეთისათვის ჩვენი მომსახურეობა აბსოლუტურად უფასოა, ხოლო დასასაქმებელი კადრი კი ამ მომსახურებისათვის იხდის პირველი თვის ანაზღაურებიდან 50%-ს.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი,მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი,კონსულტანტიოჯახური წყვილები

თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში. 

.

 

კანდიდატის ანკეტა : 1111129663
სახელი : ქრისტინა
სპეციალობა : ისტორია
პროფესია : ისტორიკოსი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : სამგორი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
კანდიდატის ანკეტა : 1111127718
სახელი : თათია
სპეციალობა : პოლიტოლოგია
პროფესია : პოლიტოლოგი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : თემქ
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : არაბული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 1111113294
სახელი : ლიკა
სპეციალობა : ტურიზმი
პროფესია : გაყიდვების წარმომადგენელი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : გლდანი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 30
კანდიდატის ანკეტა : 40899
სახელი : ნათია
სპეციალობა : ფინანსები
პროფესია : ეკონომისტი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : თემქ
ასაკი : 28 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური, ფრანგული, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 800
კანდიდატის ანკეტა : 38892
სახელი : ნინო
ასაკი : 18 წლის
კანდიდატის ანკეტა : 38137
სახელი : მერი
ასაკი : 26 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 37894
სახელი : შაზინა
პროფესია : სოციოლოგი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ნაძალადევი
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
უცხო ენები : რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 37384
სახელი : თამარ
ასაკი : 18 წლის
უცხო ენები : ინგლისური, გერმანული, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 37243
სახელი : თალიკო
პროფესია : ეკონომისტი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : გლდანი
ასაკი : 26 წლის
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 36373
სახელი : ელენე
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
უცხო ენები : რუსული
კანდიდატის ანკეტა : 36294
სახელი : სოფიო
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური
კანდიდატის ანკეტა : 36267
სახელი : Baia
ასაკი : 26 წლის
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 34541
სახელი : ნათია
პროფესია : ჟურნალისტი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : დიდუბე
ასაკი : 18 წლის
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
უცხო ენები : ინგლისური, კორეული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 34540
სახელი : ქრისტინე
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ჩუღურეთი
ასაკი : 22 წლის
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 800
კანდიდატის ანკეტა : 34539
სახელი : მარიამ
უბანი : ჩუღურეთი
ასაკი : 24 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 34537
სახელი : სალომე
ქალაქი : ფოთი
ასაკი : 23 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 800
კანდიდატის ანკეტა : 34248
სახელი : დიანა
ასაკი : 20 წლის
კანდიდატის ანკეტა : 33441
სახელი : ლონდა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ნაძალადევი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : რუსული, თურქული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 33439
სახელი : ლონდა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ნაძალადევი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : რუსული, თურქული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 31464
სახელი : ხატია
პროფესია : ფსიქოლოგი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ვარკეთილი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 200
კანდიდატის ანკეტა : 29845
სახელი : ანა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : გლდანი
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული, ქართული, უკრაინული
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 29695
სახელი : ანი
ქალაქი : თბილისი
განათლება : საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 28648
სახელი : გვანცა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : დიღმის მასივი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 700
კანდიდატის ანკეტა : 27884
სახელი : ნინიკო
ქალაქი : თბილისი
უბანი : გლდანი
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 27767
სახელი : ნატალია
ქალაქი : რუსთავი
ასაკი : 20 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 27707
სახელი : მარიამ
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ავჭალა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 27706
სახელი : მარიამ
ქალაქი : ზაჰესი, თბილისი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 27648
სახელი : სოფიკო
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ნაძალადევი
ასაკი : 20 წლის
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 27625
სახელი : ჯილდა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : მუხიანი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 27453
სახელი : მაია
ქალაქი : თბილისი
უბანი : სამგორი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 27377
სახელი : მარიამ
პროფესია : ჟურნალისტი
ქალაქი : თბილისი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 27040
სახელი : თამარ
ქალაქი : ქუთაისი
უცხო ენები : ინგლისური
კანდიდატის ანკეტა : 25867
სახელი : ლიკა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 25813
სახელი : მარი
პროფესია : ჟურნალისტი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ვარკეთილი
ასაკი : 25 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 25292
სახელი : თათია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 23770
სახელი : ნათია
ასაკი : 25 წლის
განათლება : საშუალო
მინიმალური ანაზღაურება : 250
კანდიდატის ანკეტა : 23524
სახელი : დიანა
პროფესია : იურისტი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ვეძისი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 22034
სახელი : მარიამ
ქალაქი : თბილისი
ასაკი : 19 წლის
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 50
კანდიდატის ანკეტა : 21123
სახელი : ელენე
ქალაქი : თბილისი
უბანი : საბურთალო
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 21119
სახელი : სალომე
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ვარკეთილი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 19829
სახელი : თამთა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : კუკია
ასაკი : 30 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 18906
სახელი : თეონა
ქალაქი : რუსთავი
ასაკი : 20 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
მინიმალური ანაზღაურება : 350
კანდიდატის ანკეტა : 18189
სახელი : რახელ
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ნაძალადევი
ასაკი : 20 წლის
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 17924
სახელი : ნათია
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ნაძალადევი
ასაკი : 23 წლის
უცხო ენები : ინგლისური
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 17771
სახელი : თეონა
ქალაქი : თბილისი
უბანი : სანზონა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
მინიმალური ანაზღაურება : 30
კანდიდატის ანკეტა : 17722
სახელი : მარიამ
ქალაქი : თბილისი
უბანი : მთაწმინდა, თხინვალი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
უცხო ენები : ინგლისური, გერმანული
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 16669
სახელი : მარიამ
ქალაქი : თბილისი
ასაკი : 19 წლის
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 16308
სახელი : ნინო
პროფესია : მენეჯერი
ქალაქი : თბილისი
უბანი : ელია, სამგორი
ასაკი : 25 წლის
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 16306
სახელი : თეონა
ქალაქი : მცხეთა
ასაკი : 27 წლის
განათლება : პროფესიული
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 16087
სახელი : ნინო
ქალაქი : მცხეთა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
უცხო ენები : ინგლისური, რუსული
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო