სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები


რეპეტიტორი

განათლება: უმაღლესი პედაგოგიური.

სამუშაო გამოცდილება: სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში,

ასევე საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში,

უცხოურ კომპანიებსა და თბილისის ოჯახებში მუშაობის სტაჟი.

 ავიყვანოთ ბავშვისათვის კარგი რეპეტიტორი თბილისში.

ყველა მშობლის სურვილია ყოველივე საუკეთესო უბოძოს მის შვილს. თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიცით თუ რა არის საჭირო ბავშვის მომავალი წარმატებისათვის - ეს არის გონებრივი განვითარება. ბავშვობისას მიღებული ცოდნა განათლება მთელი ცხოვრების მანძილზე მიჰყვება ხოლმე ადამიანს და საწინდარია განათლებული ადამიანის ჩამოყალიბებისა. მიღებულ დიდ ცოდნასთან ერთად ჩამოყალიბებული პიროვნება თქვენს ბავშვს მთელი ცხოვრების მანძილზე გაჰყვება და დაეხმარება ცხოვრებაში თუნდაც თქვენ მას ვერ მიაქციოთ შემდგომში სათანადო ყურადღება.

ბავშვობაში მიღებული ცოდნა დაეხმარება თქვენს ბავშვს მომავალში განვითარდეს და სრულყოფილად შეავსოს თავისი გონებრივი შესაძლებლობანი.

საიდუმლო არ არის, რომ დღევანდელი სასკოლო განათლება არ არის იმ დონეზე რაც ბავშვს დაეხმარება მომავალში ცოდნის გაღრმავებაში და ეს არ არის ის ადგილი სადაც თქვენს შვილს სათანადო ყურადღებას დაუთმობენ.

თუ თქვენს ბავშვს არ აუხსენით რაღაც მიზეზების გამო დროებით გამოტოვებული ის გაკვეთილები ეს შემდგომში გამოიწვევს ბავშვის სასწავლო პროგრამაში ჩამორჩენას, მაგრამ პირიქით - თუკი თქვენი ბავშვი სკოლაში სცდილობს იყოს დისციპლინირებული და ინტერესიანი, მაინც ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ მასწავლებელმა მხოლოდ მას დაუთმოს ესოდენ დიდი ყურადღება, რომ მთლიანად შეავსოს მისი ინტერესის სფერო. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ,,გასაშუალოება“ არასოდეს არ იძლევა განათლების საკითხში მატების ნიშნებს.

გამოსავალი კი ერთია - ან ინდივიდუალურად დავუჯდეთ ბავშვს და ვამეცადინოთ იგი, რისი დროც დღევანდელი ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე მშობელთა უმრავლესობას არ გააჩნიათ, ან კიდევ ავიყვანოთ რეპეტიტორი. თუ კი მშობლებს გააჩნიათ სათანადო ცოდნა და დრო საამისოდ რა თქმა უნდა საუკეთესოა პირველი ვარიანტი, მაგრამ უმრავლესობას ასეთი ,,ფუფუნების“ საშუალება არ გააჩნიათ, ზოგიერთ მშობელს აქვს სათანადო განათლება, მაგრამ დრო არააქვს საამისოდ, ზოგს კიდევ დრო აქვს თუმცა სათანადო განათლება არ გააჩნია. არის მესამე შემთხვევაც, როცა თვითონ ბავშვია ზარმაცი.

საუკეთესო ვარიანტია - ავიყვანოთ ბავშვებთან მუშაობის დიდი გამოცდილების მქონე კვალიფიცირებული რეპეტიტორი. ბევრი მშობელი ამჯობინებს ბავშვისათვის რეპეტიტორის დაწყებითი კლასებიდანვე აყვანას და ეს ძალიან კარგი და მისაღებიცაა, რადგან სწორედ რომ ,,საძირკვლიდან“ მიღებული ცოდნაა მყარი და მასზე დაშენებული განათლება კიდევ უფრო ძლიერი.

 მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და დღეის მდგომარეობით აუცილებელია ჰყავდეს ყველა ბავშვს არის უცხო ენების მცოდნე რეპეტიტორი. დღეს უცხო ენების ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გარეშე დღეს ვერც კი შესძლებ კარგი სამსახურის მოძიებას, ვერც სამოგზაუროდ ვერ წახვალ და მოკლედ რომ ვთქვათ ასე სჩანს თუკი არ იცი უცხო ენა თითქოსდა უკვე აღარ ითვლები საკმაოდ განათლებულად. როგორც კი ბავშვი დაასრულებს დაწყებით კლასებს მას უკვე უყვანენ ხოლმე უცხო ენების პედაგოგებს და ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ხდება უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების წინ. შესაბამისად, რაც უფრო ძლიერი სპეციალისტი ეყოლება თქვენს შვილს ამ საკითხში მით უფრო მაღალ ქულებს მიიღებს იგი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას უცხო ენებში და სწავლა გააგრძელოს მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში.

რეპეტიტორის მოვალეობანი:

-ბავშვისათვის როგორც სასკოლო ასაევე დამატებითი პროგრამის შესწავლა, დამატებითი განათლების მიცემა (უცხო ენები, ხატვა, სიმღერა, კომპიუტერის შესწავლა და სხვა...)

-საშინაო დავალებების მომზადებაში დახმარება.

-ჩამორჩენილი გაკვეთილების აღმოფხვრა.

-სკოლაში ადაპტაციისას შესაძლო გამოწვეული ფსიქოლოგიური სტრესის ბავშვისათვის მოხსნა.

-ბავშვისათვის საინტერესო საგნებში ცოდნის კიდევ უფრო გაღრმავება.

-უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების წინ რეპეტიტორობა.

-ინტელექტუალური განვითრების მეთოდების ცოდნა.

-ინდივიდუალური მიდგომის ცოდნა ყველა ბავშვისადმი.

-სასწავლოპროგრამისშერჩევაბავშვისინდივიდუალურობისდაგანსაკუთრებულობისმიხედვით.

  ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

მომსახურეობის სფერო  კვალიფიკაცია ფუნქცია/მოვალეობები ანაზღაურება

სკოლამდელი და დაწყებითი

კლასების ბავშვის რეპეტიტორი

უმაღლესი პედაგოგიური

განათლებით, სამუშაო

გამოცდილებით

სასკოლოდ მომზადება საათში 10 ლარი

საერთო სასკოლო საგნების 

რეპეტიტორი

უმაღლესი პედაგოგიური

განათლებით, სამუშაო

გამოცდილებით

არჩეულ საგნებში ბავშვის

მიზანმიმართული მომზადება

საათში 10-15 ლარი
უცხო ენების რეპეტიტორი

უმაღლესი უცხო ენების

პედაგოგიური განათლებით,

სამუშაო გამოცდილებით.

მიზანმიმართულად უცხო ენებში

მომზადება

საათში 20-25 ლარი
       

თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში. 

 

კანდიდატის ანკეტა : 1111112938
სახელი : ელმირა
სპეციალობა : ფილოლოგია
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 70
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 18 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : 10-ზე მეტ ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : 1 ოჯახში 8 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111112833
სახელი : შორენა
სპეციალობა : ჟურნალისტიკა, ფილოლოგია
პროფესია : ფილოლოგი, ჟურნალისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 900
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111616
სახელი : დეა
სპეციალობა : პედაგოგიური განათლება
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111520
სახელი : ქეთევან
სპეციალობა : ფსიქოლოგია
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 250
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
320) ოჯახში მუშაობდით: : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111502
სახელი : ნუნუ
სპეციალობა : ფსიქოლოგია
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 50
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : მხოლოდ საკუთარ ოჯახში
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111139
სახელი : ანა
სპეციალობა : ჟურნალისტიკა
პროფესია : ჟურნალისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 5 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა, რეპეტიტორად
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : 2 ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : 1 ოჯახში 1 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 40745
სახელი : დომნა
სპეციალობა : ფილოლოგია
პროფესია : მასწავლებელი
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 8 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : 7 ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : 1 ოჯახში 3 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 40403
სახელი : კლავდია
სპეციალობა : მათემატიკა
პროფესია : მათემატიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 10
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 20 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : 10-ზე მეტ ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : 1 ოჯახში 1 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 38811
სახელი : ნათელა
მინიმალური ანაზღაურება : 350
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 5 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ოჯახში დამხმარედ
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 38712
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 4 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 35792
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 10 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 32936
სახელი : აზა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 2 წელი
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 32399
სახელი : ლარისა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
320) ოჯახში მუშაობდით: : ოჯახში დამხმარედ
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 30833
სახელი : ლელა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 2 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
კანდიდატის ანკეტა : 30413
სახელი : Bahman
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29800
სახელი : ლეილა
მინიმალური ანაზღაურება : 10
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 18 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : გუვერნანტად, რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29683
სახელი : ნესტანი
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 10 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
კანდიდატის ანკეტა : 29254
სახელი : ნინო
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 200
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 6 წელი
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29116
სახელი : თამარი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29111
სახელი : თამარ
მინიმალური ანაზღაურება : 500
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 4 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა, ოჯახში დამხმარედ, რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28891
სახელი : ლილი
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28402
სახელი : საჰარ
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26868
სახელი : ხათუნა
პროფესია : ისტორიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26117
სახელი : ირინე
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 24353
სახელი : ქეთო
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 5 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 23319
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 400
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 2 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22599
სახელი : ელენა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 5 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22248
სახელი : თინათინ
პროფესია : ხელოვნებათმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21570
სახელი : მაია
პროფესია : პროგრამისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 10 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
კანდიდატის ანკეტა : 21445
სახელი : ირმა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 450
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 1 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა, გუვერნანტად, რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21367
სახელი : თამარ
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 7 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა, რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21363
სახელი : ინა
მინიმალური ანაზღაურება : 200
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 6 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21288
სახელი : მაია
სპეციალობა : ქიმია
პროფესია : ქიმიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 10 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : 6 ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : 1 ოჯახში 5 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21174
სახელი : ლიკა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21034
სახელი : მარიამი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 20774
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 10 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20768
სახელი : დალი
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 8 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20694
სახელი : ლალი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 20591
სახელი : ნათელა
პროფესია : ფილოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20406
სახელი : ნონაა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 6 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : ძიძა
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20246
სახელი : მაგული
პროფესია : ქიმიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 10 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20037
სახელი : ხათუნა
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 17 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19957
სახელი : ეთერი
სპეციალობა : ფილოლოგია
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 2 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
330) ჯამში რამდენ ოჯახში : 2 ოჯახში
331) ყველაზე ხანგრძლივად : 1 ოჯახში 2 წელი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19530
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 450
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 3 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19145
სახელი : ქეთევან
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 18 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19053
სახელი : ნინიკო
პროფესია : ისტორიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 1 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19027
სახელი : ნატალი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 20 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18507
სახელი : ინგა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 2 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : გუვერნანტად, რეპეტიტორად
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18481
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 17547
სახელი : ქრისტინე
მინიმალური ანაზღაურება : 300
310) სტაჟი (ოჯახში მუშაობის) : 2 წელი
320) ოჯახში მუშაობდით: : რეპეტიტორად
განათლება : არასრული უმაღლესი
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო