სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


კონსულტანტი

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის, მოსკოვისა და მსოფლიოს სხვა ქალაქების  ელიტურ  

მაღაზიებში, ასევე მსხვილ კორპორაციებსა თუ ოფისებში გაყიდვის

სფეროებში მუშაობის გამოცდილება.

 როგორ ავიყვანოთ კვალიფიცირებული კონსულტანტი თბილისში

 მომხმარებლისადმი კეთილგანწყობა, მარტივ, გასაგებ ენაზე საუბარი და სიღრმისეული ტექნიკური ან სხვა სახის საქონელთმცოდნეობა. ეს იმ ძირითადი კრიტერიუმების ნაწილია, რასაც კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ტანსაცმლის, საკვები პროდუქტებისა და სხვა სახის მაღაზიები მათი კონსულტანტებისგან მოითხოვენ.

  მუდმივი ტრეინინგების და ტესტირებების შედეგად თითქოს ყველაფერი რიგზეა, თუმცა არც თუ ისე იშვიათად შეხვდებით უკმაყოფილო მომხმარებელს. ხშირად კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას მომხმარებელი მაინც ნაცნობ მეგობარს უფრო ენდობა, ვიდრე გაყიდვების კონსულტანტს. 

„ნდობის მოპოვებას პირველ რიგში განსაზღვრავს თბილი მისალმება, კეთილგანწყობა და სასიამოვნო ვიზუალი. მისალმების შემდეგ იწყება დიალოგი, სადაც აუცილებელია კონსულტანტის მხრიდან ლოგიკურად დალაგებული საუბარი. კონსულტანტი არ უნდა საუბრობდეს ჟარგონებით და არ უნდა იყენებდეს კუთხურ დიალექტს, რომ ხუმრობის საგანი არ გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღრმა ტექნიკური თუ სხვა საქონელთმცოდნეობითი განათლება. საბოლოო ჯამში, თუ კლიენტი იღებს სრულფასოვან ინფორმაციას, ხდება გაყიდვის პროცესის დასრულება. კონსულტანტის მიზანია, კლიენტი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი,“

კონსულტანტმა, თუ პროდუქტი არ იცის, არანაირ ურთიერთობას და ანალიზს აზრი არ აქვს. მან უნდა გაანალიზოს, ვის რას სთავაზობს და სჭირდება თუ არა მას ეს პროდუქტი რასაც მიყიდის. ასევე აუხსნას მომხმარებელს იმ პროდუქტის უპირატესობები, რაც მას გამოადგება. 

როცა მომხმარებელი მისთვის უსარგებლო ნივთს შეიძენს, შესაძლებელია იმ მომენტში კმაყოფილი იყოს, თუმცა დროთა განმავლობაში აღმოაჩენს, რომ მას ეს არ სჭირდებოდა და უკმაყოფილო იქ მეორე დღესვე მოგადგებათ, ან სულაც მეორედ აღარასოდეს მოვა თქვენთან ნივთის შესაძენად. თუ კონსულტანტი სწორ ანალიზს გააკეთებს, მომხმარებელი არა მარტო დაბრუნდება, არამედ იგი სხვებსაც მოიყვანს,“ ეს კი უკვე კლიენტის მოზიდვასა და მომხმარებლის გაზრდას ნიშნავს.
თავად მომხმარებლებიც გაყიდვების ასისტენტებისგან პირველ რიგში ზოგადად საკითხის ცოდნას მოითხოვენ, რათა მომხმარებელს ურჩიონ, კონკრეტულად მისთვის რომელი მოდელი აჯობებს და არა რომელი მოდელია ყველაზე "კარგი".  უნდა ითქვას ისიც, რომ კონსულტანტებს ხშირად აკლიათ ხოლმე მომხმარებლებთან ინდივიდუალური მიდგომის თვისება. ისინი მხოლოდ წაკითხული ინსტრუქციის დონეზე იძლევიან რჩევებს,“ ანალიზის პროცესი მოიცავს გამორიცხვის მეთოდს, როდესაც კონსულტანტი ისე სვამს კითხვებს, რომ მომხმარებელი ზედმეტი საუბრით არ დაიღალოს და თანაც სასურველ პროდუქტამდე მივიდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა არ იცის კონკრეტულად რისი შეძენა სურს, (მაგალითად: ლეპტოპის თუ პერსონალური კომპიუტერი), კონსულტანტმა პირველივე კითხვით უნდა დაიწყოს გარკვევა, რომელი უფრო მოსახერხებელი იქნება მისთვის. ამ შემთვხევაში პირველი კითხვა იქნებოდა: ბევრს მოგზაურობთ? მისივე თქმით, ძირითადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლის ცნობიერება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ძალიან დაბალია, რაც საკმაოდ ართულებს კონსულტანტის და მომხმარებლის ურთიერთობას. 

      მომხმარებლის არასათანადო ტექნიკურ გამოცდილებასთან ერთად, ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ დიდ კომპიუტერულ და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში კადრები რამდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი. კონსულტანტების კონკრეტული ჯგუფი მიმაგრებულია თითოეულ განყოფილებაზე. ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც კონსულტანტი არ ფლობს მომხმარებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ინფორმაციას, ვინაიდან იგი სხვა განყოფილებაში მუშაობს და იმ სფეროში ნაკლებად კომპეტენტურია. უკმაყოფილო მომხმარებლების არსებობას ხელს სავაჭრო ცენტრებს შორის არსებული საკმაოდ დიდი კონკურენციაც უწყობს. თითოეულ სავაჭრო ცენტრს  საკუთარი კლიენტურა ჰყავს, რომელიც სხვა მაღაზიების მიმართ არაკეთილგანწყობილია. მათ კარგადაც რომ მოემსახურო, კმაყოფილების გამოხატვას საჭიროდ მაინც არ ჩათვლიან. 
მაგალითად - ელიტ-ელექტრონიქსის ქსელის საშუალო ცოდნის ზღვარი 70-75%-ია, რაც გაყიდვების და ტექნიკური განვითარების მენეჯერის აზრით, საკმაოდ ნორმალური შედეგია. მით უმეტეს, რომ მაღაზია წინ მიიწევს, რაც არც ისე ადვილია. ყოველი ახალი ტექნოლოგიის გამოსვლისთანავე საჭიროა მისი ათვისება და კადრების ხელახალი გადამზადება. როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, ელიტ-ელექტრონიქსის მიზანია, ცოდნის მაქსიმალურ დონეს მიაღწიონ. 

   დაბოლოს, თურმე არსებობს ერთი სიტყვა, რომელიც ჯობია კონსულტანტმა მომხმარებელთან ურთიერთობისას საერთოდ ხმარებიდან ამოიღოს. „მაგრამ“ ეს ის „ანტი სიტყვაა“, რომლის მოსმენაც მომხმარებელში პროდუქტისადმი ეჭვს და უნდობლობას იწვევს: „მაგრამის“ ნაცვლად, რაც უფრო მეტ „დას“ გამოიყენებს კონსულტანტი, მით უფრო დააინტერესებს მომხმარებელს,“

   კარგი კონსულტანტის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სავაჭრო ცენტრი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან კონსულტანტს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს კლიენტის მოზიდვაზე რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

     თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ კონსულტანტი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ კონსულტანტს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით.

 კონსულტანტის მოვალეობა:

   -პროდუქტის ცოდნა

   -ანალიზის უნარი

   -ურთიერთობა მომხმარებელთან

   -რეალიზაცია.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

  

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 15600
სახელი : მარიამ
ასაკი : 18
განათლება : 1კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : არა
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15524
სახელი : ლია
ასაკი : 38 წლის
განათლება : საშუალო-პროფესიული
გამოცდილება : მქონდა საკუთარი ბიზნესი
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15374
სახელი : ნინოო
ასაკი : 22 წლის
განათლება : 1-კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად სურსათის და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიაში კონსულტანტად; 1 წელი ვმუშაობდი ავეჯის მაღაზიაში მოლარე-კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15326
სახელი : ეკა
ასაკი : 35 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი რედაქციაში კორესპონდენტად, 2 წელი ვმუშაობდი სპორტულ მაღაზიაში კონსულტანტად, 9 წელია ვმუშაობ "მალსი"-ში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15185
სახელი : მარიამ
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმარლესი-იურიდიული
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი უძრავი ქონების სააგენტოში მენეჯერი; 1 თვე ვმუშაობდი სუპერმარკეტ ,,ორი ნაბიჯი"-ში კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15162
სახელი : ნინო
ასაკი : 36 წლის
განათლება : ტექნიკუმი; სამედიცინო
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი სურსათის მარკეტში გამყიდველად;
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15130
სახელი : მარიამი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15081
სახელი : ზურაბ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტატად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14984
სახელი : შორენა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი მიმტანად
მინიმალური ხელფასი : 250 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14791
სახელი : რუსუდან
ასაკი : 27 წლის
განათლება : საშუალო პროპესიული
გამოცდილება : 1 წელი საბავშვო ბაღში მზიანეთი ,აღმზრდელის თანაშემწე
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14698
სახელი : თამარ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საბუღალტრო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი მარკეტ პოპულში კონსულტატად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14442
სახელი : ბაჩუკი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : არსად არ მიმუშავია
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14416
სახელი : ნუნუ
ასაკი : 28 წლის
განათლება : ტექნიკური; მუსიკალური
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში აღზმრდელად და მუსიკის პედაგოგად; 4 წელია ვმუშაობ კულტურის სახლში მუსიკალურ ხელმძღვანელად; ასევე ვამზადებ ბავშვებს ხალხურ საკრავებზე; 6 თვე ვმუშაობდი კლინიკა ,,გრივერსში" რეგისტრატორის დამხმარედ;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14408
სახელი : ნინო
ასაკი : 19 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14369
სახელი : ბრიჯიტა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : ბაკალავრი
გამოცდილება : 5 თვე ვიმუშავე შპს ,,კოდა'' კონსულტატი, 8 თვე ვიმუშავე შპს ,,ფუდმარტი'' მოლარე კონსულტატი, 7თვე მუშაობს ინტერსექურითი ჯორჯია, დაცვის თანამშრომელი
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14368
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 26 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 თვე ვმუშაობდი ბარში მიმტანად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14364
სახელი : თინათინ
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვიმუშავე ტელევიზია ,,იბერვიზია'',5 წელი ვიმუშავე კაზინო ,, სამორინე'' 3 წელი ვიმუშავე უძრავი ქონების სააგენტოში.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14323
სახელი : ნათია
ასაკი : 35 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშობდი ახალციხეში მაღაზიაში კონსულტატად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14256
სახელი : მარიამ
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი; კულტურული ტურიზმი
გამოცდილება : 1,3 წელი ვმუშაობდი კაფე ,,პროვანსი"-ში მიმტანად; 7 თვე ვმუშაობდი ქალისა და მამაკაცის თეთრეულის მაღაზია ,,სტეფანია"-ში მილარე-კონსულტანტად; 5 თვე ვმუშაობდი ორ გასართობ ცენტრში ერთად პარალელურად ანიმატორად, მათ შორის დღესასწაულების მოწყობაზე და ექსკურსიების გაძღოლასაც ვხელმძღვანელობდი; 6 თვე ვმუშაობდი ,,ფრეშ-კაფეში" მიმტანად; 6 თვე ვმუშაობდი კაფე ,,ვენდისში" ბარისტად;
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14203
სახელი : მარიამი
ასაკი : 25 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი ფარმაცევტად, 7 თვე ვმუშაობდი მიმტანად, 1 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად, 10 თვე ვმუშაობდი შპს "მალგის" დირექტორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14175
სახელი : მადონა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად მაღაზიაში
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 14151
სახელი : დიანა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი პრომო-გოგონად სამშენებლო კომპანია ალიანსში.
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14147
სახელი : ლანა
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში აღმზრდელად; 2,6 წელი ვმუშაობდი ინვალიდთა ასოციაცია ,,სამურზაყანოში" ფსიქოლოგად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14135
სახელი : თამარი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ანტრეში მოლარე კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14080
სახელი : ოფელია
ასაკი : 29 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად სუპერმარკეტში; 1 წელი ვმუშაობდი მერიაში სამზარეულოში ხაზზე საჭმელების მიწოდებაზე;
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14069
სახელი : ნინა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : მასაჟისტ-კოსმეტოლოგი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი კარფურში ,,მერჩენდაიზერად"; 5 თვე ვმუშაობდი მაღაზია ,,ორი ნაბიჯში" კონსულტანტად; 1,6 წელი ვმუშაობდი კოსმეტოლოგ-მასაჟისტად სილამაზის სალონში; 6 თვე ვმუშაობდი ქობულეთში მიმტანად კაფე ,,გრინ-კაფეში"; 7 თვე ვმუშაობდი ბათუმში საცურაო აუზის კომპლექსში მიმტანად; 5 თვე ვმუშაობდი ბათუმში ,,ანბანის კოშკში" მიმტანად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14060
სახელი : ანა
ასაკი : 24 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14052
სახელი :
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი "პოპულში" მოლარე-კონსულტანტად, 9 თვე ვმუშაობდი "ვეჯინში" მოლარედ, 1 წელი ვმუშაობდი "laky game-ში" ოპერატორად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14000
სახელი : იანა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი-გოეთეს უნივერსიტეტი
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად, 2 თვე ვმუშაობდი რესტორანშ მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13925
სახელი : ანა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი მოლარე- კონსულტანტად "დონ კაფეონე"-ში; 2 თვე ვმუშაობდი მიმტანად ,,ლაუნთ-ბარში" მიმტანად; 9 თვე ვმუშაობდი მარილების საწყობში დაფასოებაზე;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13903
სახელი : მაგდა
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტანტად, 3 წელი ვმუშაობდი რესტორანში მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13805
სახელი : მაია
ასაკი : 27 წლის
განათლება : უმაღლესი-ტურიზმი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი სასურსათო მარკეტში მოლარე-კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13776
სახელი : ანი
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი-ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი საქველმოქმედო ფონდში მოლარე-ოპერატორად (ბურალტრის თანაშემწედ); 2 წელი ვმუშაობდი მაღაზიის ბუღალტრულ აღრიცხვაზე; 6 თვე ვმუშაობდი გადამზიდავ კომპანიაში ბუღალტრის თანაშემწედ; 7 თვე ვმუშაობდი საშაურმეში მოლარედ; 3 თვეა ვმუშაობ სასტუმროში დილის მზარეულად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13760
სახელი : თეა
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი-იურიდიული
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი თურქეთში სხვადასხვა ფაბრიკებსა და ქარხნებში; 3 წელი ვმუშაობდი შოკოლადის საწარმოში ოპერატორად; 6 თვე ვმუშაობდი სურსათის მარკეტში მოლარე-კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13725
სახელი : ლია
ასაკი : 22 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი იტალიელებთან სარეაბილიტაციო ცენტრში, 5 წელი ვიყავი თარჯიმნად მოცეკვავეთა ჯგუფში
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 13531
სახელი : რუსუდან
ასაკი : 35 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 13472
სახელი : ციცია
ასაკი : 31 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კიდობანში კონსულტანტში, 1,6 წელი ვმუშაობდი "ჭიტა"-ში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13378
სახელი : გიორგი
ასაკი : 23 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი დაცვაში "თბილისი მოლში", 6 თვე ვმუშაობდი ელიავაზე კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13351
სახელი : იულია
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი-ეკონომიკური
გამოცდილება : 7 თვე ვმუშაობდი შპს ,,უნიგრუპ"-ში უკრაინაში ოფისმენეჯერად; 7 წელი ვმუშაობდი დონეცკში უნივერსიტეტში წამყვანი ეკონომისტად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13337
სახელი : სოფიკო
ასაკი : 21 წლის
განათლება : ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-2 კურსის საერთაშორისო ფაკულტეტის სტუდენტი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13268
სახელი : მაია
ასაკი : 36 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად სურსათის მაღაზიაში; 1,3 წელი ვმუსაობდი ტუფლების მაღაზიაში გამყიდველ/კონსულტანტად; 1 წელია ვმუშაობ ტურისტულ სააგენტოში სპეციალისტად; 2 თვე ვმუშაობდი კომპანია ,,ელიტ-ფუდში" ვაკუუმის აპარატზე სოსისების შეფუთვაზე.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13263
სახელი : ირინა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13260
სახელი : ნონა
ასაკი : 47 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13258
სახელი : ქსენია
ასაკი : 31 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი "ნიკორაში" კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13247
სახელი : ანა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო, პროფესიული
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი "სპარში" მოლარე კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13240
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 21 წლის
განათლება : პროფესიული-ტყავის ნაწარმის სპეციალისტი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ფეხსაცმლების საწარმო ,,VOGG"-ში მოდელების ამწყობად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13175
სახელი : ალვიდა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ვლადიკავკაზში ტანსაცმლების მაღაზიაში გამყიდველად; 3 თვე ვმუშაობდი ანიმატორად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13036
სახელი : მარგალიტა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი დეშელში კოსმეტიკურ ფირმაში გაყიდვების მენეჯერად. 2 კვირა თარჯიმნად ვმუშაობდი თურქეთში.
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13018
სახელი : თამარ
ასაკი : 29 წლის
განათლება : უმაღლესი-დაწყებითების პედაგოგი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ტაქსოკომპანიაში ოპერატორად; 4,6 წელი ვმუშაობდი სუპერმარკეტში მოლარე-ოპერატორად;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 12936
სახელი : თამარ
ასაკი : 32 წლის
განათლება : კოლეჯი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად, ნუგეშში და ლუქსში.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო