სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


კონსულტანტი

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის, მოსკოვისა და მსოფლიოს სხვა ქალაქების  ელიტურ  

მაღაზიებში, ასევე მსხვილ კორპორაციებსა თუ ოფისებში გაყიდვის

სფეროებში მუშაობის გამოცდილება.

 როგორ ავიყვანოთ კვალიფიცირებული კონსულტანტი თბილისში

 მომხმარებლისადმი კეთილგანწყობა, მარტივ, გასაგებ ენაზე საუბარი და სიღრმისეული ტექნიკური ან სხვა სახის საქონელთმცოდნეობა. ეს იმ ძირითადი კრიტერიუმების ნაწილია, რასაც კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ტანსაცმლის, საკვები პროდუქტებისა და სხვა სახის მაღაზიები მათი კონსულტანტებისგან მოითხოვენ.

  მუდმივი ტრეინინგების და ტესტირებების შედეგად თითქოს ყველაფერი რიგზეა, თუმცა არც თუ ისე იშვიათად შეხვდებით უკმაყოფილო მომხმარებელს. ხშირად კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას მომხმარებელი მაინც ნაცნობ მეგობარს უფრო ენდობა, ვიდრე გაყიდვების კონსულტანტს. 

„ნდობის მოპოვებას პირველ რიგში განსაზღვრავს თბილი მისალმება, კეთილგანწყობა და სასიამოვნო ვიზუალი. მისალმების შემდეგ იწყება დიალოგი, სადაც აუცილებელია კონსულტანტის მხრიდან ლოგიკურად დალაგებული საუბარი. კონსულტანტი არ უნდა საუბრობდეს ჟარგონებით და არ უნდა იყენებდეს კუთხურ დიალექტს, რომ ხუმრობის საგანი არ გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღრმა ტექნიკური თუ სხვა საქონელთმცოდნეობითი განათლება. საბოლოო ჯამში, თუ კლიენტი იღებს სრულფასოვან ინფორმაციას, ხდება გაყიდვის პროცესის დასრულება. კონსულტანტის მიზანია, კლიენტი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი,“

კონსულტანტმა, თუ პროდუქტი არ იცის, არანაირ ურთიერთობას და ანალიზს აზრი არ აქვს. მან უნდა გაანალიზოს, ვის რას სთავაზობს და სჭირდება თუ არა მას ეს პროდუქტი რასაც მიყიდის. ასევე აუხსნას მომხმარებელს იმ პროდუქტის უპირატესობები, რაც მას გამოადგება. 

როცა მომხმარებელი მისთვის უსარგებლო ნივთს შეიძენს, შესაძლებელია იმ მომენტში კმაყოფილი იყოს, თუმცა დროთა განმავლობაში აღმოაჩენს, რომ მას ეს არ სჭირდებოდა და უკმაყოფილო იქ მეორე დღესვე მოგადგებათ, ან სულაც მეორედ აღარასოდეს მოვა თქვენთან ნივთის შესაძენად. თუ კონსულტანტი სწორ ანალიზს გააკეთებს, მომხმარებელი არა მარტო დაბრუნდება, არამედ იგი სხვებსაც მოიყვანს,“ ეს კი უკვე კლიენტის მოზიდვასა და მომხმარებლის გაზრდას ნიშნავს.
თავად მომხმარებლებიც გაყიდვების ასისტენტებისგან პირველ რიგში ზოგადად საკითხის ცოდნას მოითხოვენ, რათა მომხმარებელს ურჩიონ, კონკრეტულად მისთვის რომელი მოდელი აჯობებს და არა რომელი მოდელია ყველაზე "კარგი".  უნდა ითქვას ისიც, რომ კონსულტანტებს ხშირად აკლიათ ხოლმე მომხმარებლებთან ინდივიდუალური მიდგომის თვისება. ისინი მხოლოდ წაკითხული ინსტრუქციის დონეზე იძლევიან რჩევებს,“ ანალიზის პროცესი მოიცავს გამორიცხვის მეთოდს, როდესაც კონსულტანტი ისე სვამს კითხვებს, რომ მომხმარებელი ზედმეტი საუბრით არ დაიღალოს და თანაც სასურველ პროდუქტამდე მივიდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა არ იცის კონკრეტულად რისი შეძენა სურს, (მაგალითად: ლეპტოპის თუ პერსონალური კომპიუტერი), კონსულტანტმა პირველივე კითხვით უნდა დაიწყოს გარკვევა, რომელი უფრო მოსახერხებელი იქნება მისთვის. ამ შემთვხევაში პირველი კითხვა იქნებოდა: ბევრს მოგზაურობთ? მისივე თქმით, ძირითადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლის ცნობიერება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ძალიან დაბალია, რაც საკმაოდ ართულებს კონსულტანტის და მომხმარებლის ურთიერთობას. 

      მომხმარებლის არასათანადო ტექნიკურ გამოცდილებასთან ერთად, ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ დიდ კომპიუტერულ და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში კადრები რამდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი. კონსულტანტების კონკრეტული ჯგუფი მიმაგრებულია თითოეულ განყოფილებაზე. ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც კონსულტანტი არ ფლობს მომხმარებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ინფორმაციას, ვინაიდან იგი სხვა განყოფილებაში მუშაობს და იმ სფეროში ნაკლებად კომპეტენტურია. უკმაყოფილო მომხმარებლების არსებობას ხელს სავაჭრო ცენტრებს შორის არსებული საკმაოდ დიდი კონკურენციაც უწყობს. თითოეულ სავაჭრო ცენტრს  საკუთარი კლიენტურა ჰყავს, რომელიც სხვა მაღაზიების მიმართ არაკეთილგანწყობილია. მათ კარგადაც რომ მოემსახურო, კმაყოფილების გამოხატვას საჭიროდ მაინც არ ჩათვლიან. 
მაგალითად - ელიტ-ელექტრონიქსის ქსელის საშუალო ცოდნის ზღვარი 70-75%-ია, რაც გაყიდვების და ტექნიკური განვითარების მენეჯერის აზრით, საკმაოდ ნორმალური შედეგია. მით უმეტეს, რომ მაღაზია წინ მიიწევს, რაც არც ისე ადვილია. ყოველი ახალი ტექნოლოგიის გამოსვლისთანავე საჭიროა მისი ათვისება და კადრების ხელახალი გადამზადება. როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, ელიტ-ელექტრონიქსის მიზანია, ცოდნის მაქსიმალურ დონეს მიაღწიონ. 

   დაბოლოს, თურმე არსებობს ერთი სიტყვა, რომელიც ჯობია კონსულტანტმა მომხმარებელთან ურთიერთობისას საერთოდ ხმარებიდან ამოიღოს. „მაგრამ“ ეს ის „ანტი სიტყვაა“, რომლის მოსმენაც მომხმარებელში პროდუქტისადმი ეჭვს და უნდობლობას იწვევს: „მაგრამის“ ნაცვლად, რაც უფრო მეტ „დას“ გამოიყენებს კონსულტანტი, მით უფრო დააინტერესებს მომხმარებელს,“

   კარგი კონსულტანტის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სავაჭრო ცენტრი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან კონსულტანტს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს კლიენტის მოზიდვაზე რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

     თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ კონსულტანტი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ კონსულტანტს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით.

 კონსულტანტის მოვალეობა:

   -პროდუქტის ცოდნა

   -ანალიზის უნარი

   -ურთიერთობა მომხმარებელთან

   -რეალიზაცია.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

  

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 1087
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი-იურიდიული
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში გამყიდველად.
მინიმალური ხელფასი : 250 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 1048
სახელი : თამრიკო
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 1042
სახელი : მაია
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ვმუშაობდი დანიურ სახლში მოლარე-ოპერატორად; მოლარე-ოპეარტორად და სადაზღვევო კომპანიაში აგენტად.
მინიმალური ხელფასი : 250 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 1014
სახელი : ნინო
ასაკი : 44 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : ვმუშაობ ვაჭრობის სფეროში
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 794
სახელი : ბელა
ასაკი : 27 წლის
განათლება : პროფესიული
გამოცდილება : ვმუშაობდი საავადმყოფოში, მედდად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 793
სახელი : თეონა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : ვმუშაობდი მაღაზიაში და საცხობში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 792
სახელი : თამარი
ასაკი : 26 წლის
განათლება : პროფესიული, ფარმაცეპტი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 789
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ვმუშაობდი ჟურნალისტად, პედაგოგის ასისტენტად ბაღში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 775
სახელი : ელიზავეტა
ასაკი : 24 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : ვმუშაობდი მოლარედ, მიმტანად
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 744
სახელი : დოდო
ასაკი : 26 წლის
განათლება : პროგრამისტი
გამოცდილება : ვმუშაობდი კონსულტანტად, დამფასოებლად
მინიმალური ხელფასი : 250 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 743
სახელი : ივეტა
ასაკი : 33 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მენეჯერად, ასევე მაღაზიებში კონსულტანტად, მოლარედ, სტილისტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 738
სახელი : ნათია
ასაკი : 21 წლის
განათლება : 2-კურსის სტუდენტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი
გამოცდილება : ვმუშაობდი GPS-ში დამხმარე ასისტენტად, ასევე მაქვს საბავშვო ცენტრში მუშაობის გამოცდილებაც
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 737
სახელი : ვალენტინა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი მაღაზიათა ქსელში ,,სმარტი" კონსულტანტად, ასევე ვმუშაობდი მიმტანად კაფეში
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 736
სახელი : თამთა
ასაკი : 24 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 735
სახელი : ლია
ასაკი : 38 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : ნამუშევარი ვარ მიმტანად, კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 733
სახელი : ნუნუ
ასაკი : 21 წლის
განათლება : ფარმაცევტი
გამოცდილება : ვმუშაობდი ძიძად და აფთიაქში სტაჟიორად.
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 391
სახელი : ნინო
ასაკი : 48 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ვმუშაობდი სასტუმრო-რესტორნის ქსელში კლიენტებთან ურთიერთობის ოპერატორად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 328
სახელი : ნონა
ასაკი : 27 წლის
განათლება : უმაღლესი/საშუალო
გამოცდილება : სასჯელაღსრულების დაწესებულება 2009/2014
მინიმალური ხელფასი : 500
კანდიდატის ანკეტა : 211
სახელი : თამარ
ასაკი : 27 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ვმუშაობ კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო