სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


კონსულტანტი

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის, მოსკოვისა და მსოფლიოს სხვა ქალაქების  ელიტურ  

მაღაზიებში, ასევე მსხვილ კორპორაციებსა თუ ოფისებში გაყიდვის

სფეროებში მუშაობის გამოცდილება.

 როგორ ავიყვანოთ კვალიფიცირებული კონსულტანტი თბილისში

 მომხმარებლისადმი კეთილგანწყობა, მარტივ, გასაგებ ენაზე საუბარი და სიღრმისეული ტექნიკური ან სხვა სახის საქონელთმცოდნეობა. ეს იმ ძირითადი კრიტერიუმების ნაწილია, რასაც კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ტანსაცმლის, საკვები პროდუქტებისა და სხვა სახის მაღაზიები მათი კონსულტანტებისგან მოითხოვენ.

  მუდმივი ტრეინინგების და ტესტირებების შედეგად თითქოს ყველაფერი რიგზეა, თუმცა არც თუ ისე იშვიათად შეხვდებით უკმაყოფილო მომხმარებელს. ხშირად კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას მომხმარებელი მაინც ნაცნობ მეგობარს უფრო ენდობა, ვიდრე გაყიდვების კონსულტანტს. 

„ნდობის მოპოვებას პირველ რიგში განსაზღვრავს თბილი მისალმება, კეთილგანწყობა და სასიამოვნო ვიზუალი. მისალმების შემდეგ იწყება დიალოგი, სადაც აუცილებელია კონსულტანტის მხრიდან ლოგიკურად დალაგებული საუბარი. კონსულტანტი არ უნდა საუბრობდეს ჟარგონებით და არ უნდა იყენებდეს კუთხურ დიალექტს, რომ ხუმრობის საგანი არ გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღრმა ტექნიკური თუ სხვა საქონელთმცოდნეობითი განათლება. საბოლოო ჯამში, თუ კლიენტი იღებს სრულფასოვან ინფორმაციას, ხდება გაყიდვის პროცესის დასრულება. კონსულტანტის მიზანია, კლიენტი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი,“

კონსულტანტმა, თუ პროდუქტი არ იცის, არანაირ ურთიერთობას და ანალიზს აზრი არ აქვს. მან უნდა გაანალიზოს, ვის რას სთავაზობს და სჭირდება თუ არა მას ეს პროდუქტი რასაც მიყიდის. ასევე აუხსნას მომხმარებელს იმ პროდუქტის უპირატესობები, რაც მას გამოადგება. 

როცა მომხმარებელი მისთვის უსარგებლო ნივთს შეიძენს, შესაძლებელია იმ მომენტში კმაყოფილი იყოს, თუმცა დროთა განმავლობაში აღმოაჩენს, რომ მას ეს არ სჭირდებოდა და უკმაყოფილო იქ მეორე დღესვე მოგადგებათ, ან სულაც მეორედ აღარასოდეს მოვა თქვენთან ნივთის შესაძენად. თუ კონსულტანტი სწორ ანალიზს გააკეთებს, მომხმარებელი არა მარტო დაბრუნდება, არამედ იგი სხვებსაც მოიყვანს,“ ეს კი უკვე კლიენტის მოზიდვასა და მომხმარებლის გაზრდას ნიშნავს.
თავად მომხმარებლებიც გაყიდვების ასისტენტებისგან პირველ რიგში ზოგადად საკითხის ცოდნას მოითხოვენ, რათა მომხმარებელს ურჩიონ, კონკრეტულად მისთვის რომელი მოდელი აჯობებს და არა რომელი მოდელია ყველაზე "კარგი".  უნდა ითქვას ისიც, რომ კონსულტანტებს ხშირად აკლიათ ხოლმე მომხმარებლებთან ინდივიდუალური მიდგომის თვისება. ისინი მხოლოდ წაკითხული ინსტრუქციის დონეზე იძლევიან რჩევებს,“ ანალიზის პროცესი მოიცავს გამორიცხვის მეთოდს, როდესაც კონსულტანტი ისე სვამს კითხვებს, რომ მომხმარებელი ზედმეტი საუბრით არ დაიღალოს და თანაც სასურველ პროდუქტამდე მივიდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა არ იცის კონკრეტულად რისი შეძენა სურს, (მაგალითად: ლეპტოპის თუ პერსონალური კომპიუტერი), კონსულტანტმა პირველივე კითხვით უნდა დაიწყოს გარკვევა, რომელი უფრო მოსახერხებელი იქნება მისთვის. ამ შემთვხევაში პირველი კითხვა იქნებოდა: ბევრს მოგზაურობთ? მისივე თქმით, ძირითადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლის ცნობიერება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ძალიან დაბალია, რაც საკმაოდ ართულებს კონსულტანტის და მომხმარებლის ურთიერთობას. 

      მომხმარებლის არასათანადო ტექნიკურ გამოცდილებასთან ერთად, ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ დიდ კომპიუტერულ და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში კადრები რამდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი. კონსულტანტების კონკრეტული ჯგუფი მიმაგრებულია თითოეულ განყოფილებაზე. ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც კონსულტანტი არ ფლობს მომხმარებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ინფორმაციას, ვინაიდან იგი სხვა განყოფილებაში მუშაობს და იმ სფეროში ნაკლებად კომპეტენტურია. უკმაყოფილო მომხმარებლების არსებობას ხელს სავაჭრო ცენტრებს შორის არსებული საკმაოდ დიდი კონკურენციაც უწყობს. თითოეულ სავაჭრო ცენტრს  საკუთარი კლიენტურა ჰყავს, რომელიც სხვა მაღაზიების მიმართ არაკეთილგანწყობილია. მათ კარგადაც რომ მოემსახურო, კმაყოფილების გამოხატვას საჭიროდ მაინც არ ჩათვლიან. 
მაგალითად - ელიტ-ელექტრონიქსის ქსელის საშუალო ცოდნის ზღვარი 70-75%-ია, რაც გაყიდვების და ტექნიკური განვითარების მენეჯერის აზრით, საკმაოდ ნორმალური შედეგია. მით უმეტეს, რომ მაღაზია წინ მიიწევს, რაც არც ისე ადვილია. ყოველი ახალი ტექნოლოგიის გამოსვლისთანავე საჭიროა მისი ათვისება და კადრების ხელახალი გადამზადება. როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, ელიტ-ელექტრონიქსის მიზანია, ცოდნის მაქსიმალურ დონეს მიაღწიონ. 

   დაბოლოს, თურმე არსებობს ერთი სიტყვა, რომელიც ჯობია კონსულტანტმა მომხმარებელთან ურთიერთობისას საერთოდ ხმარებიდან ამოიღოს. „მაგრამ“ ეს ის „ანტი სიტყვაა“, რომლის მოსმენაც მომხმარებელში პროდუქტისადმი ეჭვს და უნდობლობას იწვევს: „მაგრამის“ ნაცვლად, რაც უფრო მეტ „დას“ გამოიყენებს კონსულტანტი, მით უფრო დააინტერესებს მომხმარებელს,“

   კარგი კონსულტანტის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სავაჭრო ცენტრი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან კონსულტანტს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს კლიენტის მოზიდვაზე რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

     თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ კონსულტანტი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ კონსულტანტს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით.

 კონსულტანტის მოვალეობა:

   -პროდუქტის ცოდნა

   -ანალიზის უნარი

   -ურთიერთობა მომხმარებელთან

   -რეალიზაცია.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

  

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 40342
სახელი : მაკა
ასაკი : 38
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სალონის ადმინისტრატორი , შპს მეგა გეიმინგის მოლარე ოპერატორი
მინიმალური ხელფასი : 450
კანდიდატის ანკეტა : 40316
სახელი : ნინო
ასაკი : 24
განათლება : საშვალო
გამოცდილება : არ მაქ
მინიმალური ხელფასი : 500
კანდიდატის ანკეტა : 38985
სახელი : ნანა
ასაკი : 26 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი რაჭაში ერთერთ სუპერმარკეტში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 38161
სახელი : თამუნა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი სალიზინგო კომპანია "სითი ლიზინგში" იურისტის ასისტენტის პოზიციაზე.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 38079
სახელი : დალინა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : არსად არ მიმუშავია
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 37378
სახელი : სოფიკო
ასაკი : 21 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : არ მქონე
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 37346
სახელი : ლია
ასაკი : 43 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი კაზინოში დილერის თანამდებობაზე, 2 წელი ვიმუშავე ბათუმის სამშობიაროში მედდას პიზიციაზე
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 36276
სახელი : eka
ასაკი : 27
განათლება : umaGlesi
გამოცდილება : 5 weli
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 34791
სახელი : ქეთი
ასაკი : 17
განათლება : 12ე კლასელი
გამოცდილება : არანაირი
მინიმალური ხელფასი : 200
კანდიდატის ანკეტა : 34090
სახელი : მარიეტა
ასაკი : წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში მოლარედ,1 წელი ვმუშაობდი მაღაძიაში ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 33726
სახელი : მარიამ
ასაკი : 22 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ჩაჩავას კლინიკაში; 3 თვიანი სტაჟირება გავიარე ნატოს და ევროკავშირის შესახებ- საინფორმაციო ცენტრი;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 33536
სახელი : ნანა
ასაკი : 33 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ნიკორაში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 33400
სახელი : nino
ასაკი : 17
განათლება : sashualo
გამოცდილება : -
მინიმალური ხელფასი : 600
კანდიდატის ანკეტა : 33120
სახელი : თათია
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1, 3 წელი მაღაზიაში ვმუშაობდი მოლარედ; საოჯახო სახში ვმუშაობდი კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32975
სახელი : მარიამ
ასაკი : 19 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 თვე ვმუშაობდი "ვენდიში" კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32821
სახელი : სალომე
ასაკი : 27 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად საკუთარ მაღაზიაში. 2 წელი სამკერვალოში მკერავად. 1 წელი კონსულტანტად "ორი ნაბიჯში". 5 თვე კარფურში ასევე კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32818
სახელი : ციალა
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 15 წელი ვმუშაობდი მაღაზიებში გამყიდველად. 3 წელი ვმუშაობდი საცხობში გამყიდველად. 4 წელი ვმუშაობდი ომეგაში გამყიდველად. 4 თვე ვმუშაობდი საბერძნეთში მოხუცის მომვლელად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32519
სახელი : სალომე
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 თვე ვმუშაობდი უძრავი ქონების სააგენტოში, კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 31823
სახელი : ნონა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ბარისტად+კონსულტანტ+მოლარე-ოპერატორად ორ დაწესებულებაში.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 31571
სახელი : მარიამ
ასაკი : 18 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : არ მაქვს.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 30470
სახელი : თეა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 12 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში; კონსულტანტისა და მენეჯერის პოზიციაზე
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29515
სახელი : ნინო
ასაკი : 22 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი სტომატოლოგიურ კლინიკაში სტომატოლოგის ასისტენტად + რეგისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28953
სახელი : გიორგი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მშენებლობაზე, 6 თვე დისტრიბუტორად, 6 თვე მძღოლად .
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28950
სახელი : გიორგი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მშენებლობაზე, 6 თვე დისტრიბუტორად, 6 თვე მძღოლად .
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28826
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 40 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად ბეკოს მაღაზიაში; 1 წელი ტელეკომში ოპერატორად; 5 წელი სტამბულში სასტუმროს მიმღებში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28028
სახელი : ნინო
ასაკი : 28 წლის
განათლება : საშუალო ტექნიკური
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი პრობლემური აქტივების ბიუროში ვადაგადაცილებული სესხების ამოღბაზე, 2 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27849
სახელი : ნინა
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუსაობდი საკუთარ მაღაზიაში ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდაჯ
კანდიდატის ანკეტა : 27637
სახელი : ნატო
ასაკი : 46 წლის
განათლება : მუსიკალური
გამოცდილება : 25 წელი, აქედან 7 წელი კოლაში ხელოვნების მასწავლებლად, 4 წელი საბავშო ბაღში მუსიკის მასწავლებლად, 9 წელი ლომბარდში მოლარე ოპერატორად, 2 წელი სმარტში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27452
სახელი : მაია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : ვმუშაობდი ნატახტარის პრომო აქციაზე;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27142
სახელი : თაკო
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26495
სახელი : მარიამ
ასაკი : 20 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი, ბავშვთა გასართობ ცენტრში მიმტანად, ასევე 3 თვე ბარმენად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26388
სახელი : ხატია
ასაკი : 20
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : არ მქონე
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25852
სახელი : ხათუნა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ,,დეგუსტოში,, კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 25848
სახელი : ლანა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ,,დეგუსტოში,, კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 25836
სახელი : ლანა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი სამორინეში ოპერატორად; 2 თვე ვმუშაობდი თბს ბანკში სტაჟიორად; 1 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად ისი-პარი-ში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25613
სახელი : მანანა
ასაკი : 29 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი სტამბაში მკინძავად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25383
სახელი : თამარ
ასაკი : 27
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : არა
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 25093
სახელი : მაია
ასაკი : 39 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი სალონში სტილისტად, 10 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24269
სახელი : მაკა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ტექნოლოგად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24028
სახელი : თამარი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად თურქეთში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 23525
სახელი : დიანა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუსაობდი გუდვილში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 23131
სახელი : მაკა
ასაკი : 34 წლის
განათლება : უმაღლესი-გერმანული ენა და ლიტერატურა
გამოცდილება : 7 თვე ვმუშაობდი საამშენებლო კომპანიაში თარჯიმნად; 3 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22802
სახელი : დავით
ასაკი : 17 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელია ვმუშაობ მიმტანად სხვადასხვა რესტორნებში "კრუიზში", "შატროვანში" და "მამაპაპურში"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22671
სახელი : ლუიზა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად და მოლარე ოპერატორად 3 მარკეტში, 2 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში დამლაგებლად, 3 თვე ვმუშაობდი თურქეთში ტანსაცმლის ქარხანაში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22636
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1,8 წელი ვმუშაობდი პურის მაღაზიაში გამყიდველად; 1,2 წელი სილამაზის სალონში კოსმეტოლოგად; 3 თვეა ვმუშაობ შპალერის მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22596
სახელი : თინა
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : წელია ვმუშაობ სამკერვალოში მკერავად, 3 თვე ვიმუშავე საბავშვო ბაღში ძიძად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22566
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი შპს "პროგრესი"-შ ბუღალტრად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22071
სახელი : ალინა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : მე-4 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი ტურისტულ საგენტოში გიდად და შემდგომ მენეჯერად; მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ,,კრედო" სესხების გამცემად; 2 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდნ
კანდიდატის ანკეტა : 21402
სახელი : დეა
ასაკი : 27 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ლითონის ნაკეთობათა საწარმოში - ორნამენტების ამწყობად; 1 წელი ვმუშაობდი ჩირის საწარმოში სპეციალისტად; 1 თვე ვმუშაობდი სუპერმარკეტ ,,ფრესკო"-ში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21333
სახელი : ანა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად და კონსულტანტად შპს ,,ნიკორაში". 2 თვე ვმუშაობდი ადმინისტრატორად სასტუმრო ,,ლაიქში".
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო