სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
+7 (913) 624 83 15 москва
სამუშაო ბაქოში
სამუშაო თურქეთში
დასაქმება პოლონეთში პარფიუმერიის საწყობში
სამუშაო ჩეხეთში საწყობებში ელექტროკარაზე
სამუშაო ჩეხეთში სასტუმროებში დამლაგებლებად, მიმტანებად, ჭურჭლის მრეცხავებად
სამუშაო ჩეხეთში ლითონის კონსტრიქციების საამქროში, დეტალების დასუფთავება/დამუშავებაზე


კონსულტანტი

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის, მოსკოვისა და მსოფლიოს სხვა ქალაქების  ელიტურ  

მაღაზიებში, ასევე მსხვილ კორპორაციებსა თუ ოფისებში გაყიდვის

სფეროებში მუშაობის გამოცდილება.

 როგორ ავიყვანოთ კვალიფიცირებული კონსულტანტი თბილისში

 მომხმარებლისადმი კეთილგანწყობა, მარტივ, გასაგებ ენაზე საუბარი და სიღრმისეული ტექნიკური ან სხვა სახის საქონელთმცოდნეობა. ეს იმ ძირითადი კრიტერიუმების ნაწილია, რასაც კომპიუტერული, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ტანსაცმლის, საკვები პროდუქტებისა და სხვა სახის მაღაზიები მათი კონსულტანტებისგან მოითხოვენ.

  მუდმივი ტრეინინგების და ტესტირებების შედეგად თითქოს ყველაფერი რიგზეა, თუმცა არც თუ ისე იშვიათად შეხვდებით უკმაყოფილო მომხმარებელს. ხშირად კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისას მომხმარებელი მაინც ნაცნობ მეგობარს უფრო ენდობა, ვიდრე გაყიდვების კონსულტანტს. 

„ნდობის მოპოვებას პირველ რიგში განსაზღვრავს თბილი მისალმება, კეთილგანწყობა და სასიამოვნო ვიზუალი. მისალმების შემდეგ იწყება დიალოგი, სადაც აუცილებელია კონსულტანტის მხრიდან ლოგიკურად დალაგებული საუბარი. კონსულტანტი არ უნდა საუბრობდეს ჟარგონებით და არ უნდა იყენებდეს კუთხურ დიალექტს, რომ ხუმრობის საგანი არ გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ღრმა ტექნიკური თუ სხვა საქონელთმცოდნეობითი განათლება. საბოლოო ჯამში, თუ კლიენტი იღებს სრულფასოვან ინფორმაციას, ხდება გაყიდვის პროცესის დასრულება. კონსულტანტის მიზანია, კლიენტი იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი,“

კონსულტანტმა, თუ პროდუქტი არ იცის, არანაირ ურთიერთობას და ანალიზს აზრი არ აქვს. მან უნდა გაანალიზოს, ვის რას სთავაზობს და სჭირდება თუ არა მას ეს პროდუქტი რასაც მიყიდის. ასევე აუხსნას მომხმარებელს იმ პროდუქტის უპირატესობები, რაც მას გამოადგება. 

როცა მომხმარებელი მისთვის უსარგებლო ნივთს შეიძენს, შესაძლებელია იმ მომენტში კმაყოფილი იყოს, თუმცა დროთა განმავლობაში აღმოაჩენს, რომ მას ეს არ სჭირდებოდა და უკმაყოფილო იქ მეორე დღესვე მოგადგებათ, ან სულაც მეორედ აღარასოდეს მოვა თქვენთან ნივთის შესაძენად. თუ კონსულტანტი სწორ ანალიზს გააკეთებს, მომხმარებელი არა მარტო დაბრუნდება, არამედ იგი სხვებსაც მოიყვანს,“ ეს კი უკვე კლიენტის მოზიდვასა და მომხმარებლის გაზრდას ნიშნავს.
თავად მომხმარებლებიც გაყიდვების ასისტენტებისგან პირველ რიგში ზოგადად საკითხის ცოდნას მოითხოვენ, რათა მომხმარებელს ურჩიონ, კონკრეტულად მისთვის რომელი მოდელი აჯობებს და არა რომელი მოდელია ყველაზე "კარგი".  უნდა ითქვას ისიც, რომ კონსულტანტებს ხშირად აკლიათ ხოლმე მომხმარებლებთან ინდივიდუალური მიდგომის თვისება. ისინი მხოლოდ წაკითხული ინსტრუქციის დონეზე იძლევიან რჩევებს,“ ანალიზის პროცესი მოიცავს გამორიცხვის მეთოდს, როდესაც კონსულტანტი ისე სვამს კითხვებს, რომ მომხმარებელი ზედმეტი საუბრით არ დაიღალოს და თანაც სასურველ პროდუქტამდე მივიდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა არ იცის კონკრეტულად რისი შეძენა სურს, (მაგალითად: ლეპტოპის თუ პერსონალური კომპიუტერი), კონსულტანტმა პირველივე კითხვით უნდა დაიწყოს გარკვევა, რომელი უფრო მოსახერხებელი იქნება მისთვის. ამ შემთვხევაში პირველი კითხვა იქნებოდა: ბევრს მოგზაურობთ? მისივე თქმით, ძირითადი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლის ცნობიერება კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ძალიან დაბალია, რაც საკმაოდ ართულებს კონსულტანტის და მომხმარებლის ურთიერთობას. 

      მომხმარებლის არასათანადო ტექნიკურ გამოცდილებასთან ერთად, ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებას ისიც იწვევს, რომ დიდ კომპიუტერულ და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში კადრები რამდენიმე ნაწილად არის დაყოფილი. კონსულტანტების კონკრეტული ჯგუფი მიმაგრებულია თითოეულ განყოფილებაზე. ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც კონსულტანტი არ ფლობს მომხმარებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე ინფორმაციას, ვინაიდან იგი სხვა განყოფილებაში მუშაობს და იმ სფეროში ნაკლებად კომპეტენტურია. უკმაყოფილო მომხმარებლების არსებობას ხელს სავაჭრო ცენტრებს შორის არსებული საკმაოდ დიდი კონკურენციაც უწყობს. თითოეულ სავაჭრო ცენტრს  საკუთარი კლიენტურა ჰყავს, რომელიც სხვა მაღაზიების მიმართ არაკეთილგანწყობილია. მათ კარგადაც რომ მოემსახურო, კმაყოფილების გამოხატვას საჭიროდ მაინც არ ჩათვლიან. 
მაგალითად - ელიტ-ელექტრონიქსის ქსელის საშუალო ცოდნის ზღვარი 70-75%-ია, რაც გაყიდვების და ტექნიკური განვითარების მენეჯერის აზრით, საკმაოდ ნორმალური შედეგია. მით უმეტეს, რომ მაღაზია წინ მიიწევს, რაც არც ისე ადვილია. ყოველი ახალი ტექნოლოგიის გამოსვლისთანავე საჭიროა მისი ათვისება და კადრების ხელახალი გადამზადება. როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, ელიტ-ელექტრონიქსის მიზანია, ცოდნის მაქსიმალურ დონეს მიაღწიონ. 

   დაბოლოს, თურმე არსებობს ერთი სიტყვა, რომელიც ჯობია კონსულტანტმა მომხმარებელთან ურთიერთობისას საერთოდ ხმარებიდან ამოიღოს. „მაგრამ“ ეს ის „ანტი სიტყვაა“, რომლის მოსმენაც მომხმარებელში პროდუქტისადმი ეჭვს და უნდობლობას იწვევს: „მაგრამის“ ნაცვლად, რაც უფრო მეტ „დას“ გამოიყენებს კონსულტანტი, მით უფრო დააინტერესებს მომხმარებელს,“

   კარგი კონსულტანტის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სავაჭრო ცენტრი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან კონსულტანტს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს კლიენტის მოზიდვაზე რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

     თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ კონსულტანტი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ კონსულტანტს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით.

 კონსულტანტის მოვალეობა:

   -პროდუქტის ცოდნა

   -ანალიზის უნარი

   -ურთიერთობა მომხმარებელთან

   -რეალიზაცია.

 ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

  

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 30470
სახელი : თეა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 12 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში; კონსულტანტისა და მენეჯერის პოზიციაზე
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29515
სახელი : ნინო
ასაკი : 22 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი სტომატოლოგიურ კლინიკაში სტომატოლოგის ასისტენტად + რეგისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29300
სახელი : ქეთევანი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად მაღაზიაში იმერეთში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28953
სახელი : გიორგი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მშენებლობაზე, 6 თვე დისტრიბუტორად, 6 თვე მძღოლად .
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28950
სახელი : გიორგი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მშენებლობაზე, 6 თვე დისტრიბუტორად, 6 თვე მძღოლად .
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28826
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 40 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად ბეკოს მაღაზიაში; 1 წელი ტელეკომში ოპერატორად; 5 წელი სტამბულში სასტუმროს მიმღებში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28028
სახელი : ნინო
ასაკი : 28 წლის
განათლება : საშუალო ტექნიკური
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი პრობლემური აქტივების ბიუროში ვადაგადაცილებული სესხების ამოღბაზე, 2 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27849
სახელი : ნინა
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუსაობდი საკუთარ მაღაზიაში ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდაჯ
კანდიდატის ანკეტა : 27637
სახელი : ნატო
ასაკი : 46 წლის
განათლება : მუსიკალური
გამოცდილება : 25 წელი, აქედან 7 წელი კოლაში ხელოვნების მასწავლებლად, 4 წელი საბავშო ბაღში მუსიკის მასწავლებლად, 9 წელი ლომბარდში მოლარე ოპერატორად, 2 წელი სმარტში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27452
სახელი : მაია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : ვმუშაობდი ნატახტარის პრომო აქციაზე;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27142
სახელი : თაკო
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26495
სახელი : მარიამ
ასაკი : 20 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი, ბავშვთა გასართობ ცენტრში მიმტანად, ასევე 3 თვე ბარმენად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26388
სახელი : ხატია
ასაკი : 20
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : არ მქონე
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25852
სახელი : ხათუნა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ,,დეგუსტოში,, კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 25848
სახელი : ლანა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ,,დეგუსტოში,, კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 25836
სახელი : ლანა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი სამორინეში ოპერატორად; 2 თვე ვმუშაობდი თბს ბანკში სტაჟიორად; 1 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად ისი-პარი-ში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25613
სახელი : მანანა
ასაკი : 29 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი სტამბაში მკინძავად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25383
სახელი : თამარ
ასაკი : 27
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : არა
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 25093
სახელი : მაია
ასაკი : 39 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი სალონში სტილისტად, 10 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24269
სახელი : მაკა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ტექნოლოგად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24028
სახელი : თამარი
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად თურქეთში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 23525
სახელი : დიანა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუსაობდი გუდვილში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 23131
სახელი : მაკა
ასაკი : 34 წლის
განათლება : უმაღლესი-გერმანული ენა და ლიტერატურა
გამოცდილება : 7 თვე ვმუშაობდი საამშენებლო კომპანიაში თარჯიმნად; 3 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22802
სახელი : დავით
ასაკი : 17 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელია ვმუშაობ მიმტანად სხვადასხვა რესტორნებში "კრუიზში", "შატროვანში" და "მამაპაპურში"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22671
სახელი : ლუიზა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად და მოლარე ოპერატორად 3 მარკეტში, 2 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში დამლაგებლად, 3 თვე ვმუშაობდი თურქეთში ტანსაცმლის ქარხანაში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22636
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1,8 წელი ვმუშაობდი პურის მაღაზიაში გამყიდველად; 1,2 წელი სილამაზის სალონში კოსმეტოლოგად; 3 თვეა ვმუშაობ შპალერის მაღაზიაში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22596
სახელი : თინა
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : წელია ვმუშაობ სამკერვალოში მკერავად, 3 თვე ვიმუშავე საბავშვო ბაღში ძიძად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22566
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი შპს "პროგრესი"-შ ბუღალტრად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22071
სახელი : ალინა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : მე-4 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი ტურისტულ საგენტოში გიდად და შემდგომ მენეჯერად; მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ,,კრედო" სესხების გამცემად; 2 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდნ
კანდიდატის ანკეტა : 21402
სახელი : დეა
ასაკი : 27 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ლითონის ნაკეთობათა საწარმოში - ორნამენტების ამწყობად; 1 წელი ვმუშაობდი ჩირის საწარმოში სპეციალისტად; 1 თვე ვმუშაობდი სუპერმარკეტ ,,ფრესკო"-ში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21333
სახელი : ანა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად და კონსულტანტად შპს ,,ნიკორაში". 2 თვე ვმუშაობდი ადმინისტრატორად სასტუმრო ,,ლაიქში".
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21189
სახელი : მაკა
ასაკი : 35 წელი
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში გამყიდველად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21186
სახელი : ლელა
ასაკი : 41 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მუსიკის პედაგოგად ზესტაფონის კულტურის სახლში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21126
სახელი : ელენე
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 კვირა ვმუშაობდი პრომო-გოგონად ღვინის დეგუსტატორად ექსპო-ჯორჯიაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21120
სახელი : სალომე
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 3 კვირა ვმუშაობდი პრომო-გოგონად ღვინის დეგუსტატორად ექსპო-ჯორჯიაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21032
სახელი : მარიამი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : 2-კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20446
სახელი : ნატალია
ასაკი : 26 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი სტაჟიორად ბიზნენის სხვადასხვა სფეროში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20356
სახელი : თათია
ასაკი : 26 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 9 თვე ვმუშაობდი საბავშვო გასართობ ცენტრში ადმინისტრატორად; 6 თვე ვმუშაობდი ინვალიდ ბავშვთა თავშესაფარში იურისტად; 1 წელი ვმუსაობდი ელიტ-ელექტრონიკსში კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19827
სახელი : ივლიტა
ასაკი : 37 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 9 წელი ვმუშაობდი დამკვირვებლად (არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები); 5 თვე ვმუშაობდი კოსმეტოლოგ-ვიზაჟისტად (სალონი ლიკა)
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19826
სახელი : თამთა
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,უნიქარდში" გარე გაყიდვების მენეჯერად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19393
სახელი : ხატია
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი სტილისტად; 6 თვე ვმუშაობდი ვერცხლის მინანქარის დამუშავებაზე; 4 თვეა ვმუშაობ მარკეტში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19312
სახელი : ია
ასაკი : 30 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 7,6 წელი ვმუშაობდი სურსათის, ფეხსაცმლებისა და მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიაში კონსულტანტ მოლარე–ოპერატორად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18903
სახელი : თეონა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : სეზონურად ვმუშაობ კონსულტანტად პროდუქტის მაღაზიებში; 4 წელია პერიოდულად ვმუშაობ პრომო-გოგონად.
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18802
სახელი : ხანა
ასაკი : 18 წლის
განათლება : არასრული საშუალო
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18795
სახელი : ანჟელა
ასაკი : 26 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი მოსკოვში ტანსაცმლის მაღაზიაში გამყიდველად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18694
სახელი : იზა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : საშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი მაღაზიაში მოლარედ
მინიმალური ხელფასი : 180 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18664
სახელი : გიორგი
ასაკი : 24 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელია ვტაქსაობ; 3 წელი ვმუშაობდი ელექტრიკოსად შპს ,,თბთ" ჯგუფში;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18343
სახელი : სალომე
ასაკი : 26 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე, სეზონურად ვმუშაობდი ბაკურიანში მზარეულის დამხმარედ; 5 თვე ვმუშაობდი ტანსაცმლის მაღაზიაში გამყიდველად;
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18187
სახელი : რახელ
ასაკი : 20 წლის
განათლება : კოლეჯი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ტანსაცმლის მაღაზიაში აღწერებზე; 2 წელია ვმუსაობ პრომო-გოგონად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17869
სახელი : თეა
ასაკი : 34 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 11 წელია ვმუშაობ სხვადასხვა სახის ბავშვების ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიაში კონსულტანტად და მენეჯერის ასისტენტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო