სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


რეპეტიტორი

განათლება: უმაღლესი პედაგოგიური.

სამუშაო გამოცდილება: სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში,

ასევე საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში,

უცხოურ კომპანიებსა და თბილისის ოჯახებში მუშაობის სტაჟი.

 ავიყვანოთ ბავშვისათვის კარგი რეპეტიტორი თბილისში.

ყველა მშობლის სურვილია ყოველივე საუკეთესო უბოძოს მის შვილს. თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიცით თუ რა არის საჭირო ბავშვის მომავალი წარმატებისათვის - ეს არის გონებრივი განვითარება. ბავშვობისას მიღებული ცოდნა განათლება მთელი ცხოვრების მანძილზე მიჰყვება ხოლმე ადამიანს და საწინდარია განათლებული ადამიანის ჩამოყალიბებისა. მიღებულ დიდ ცოდნასთან ერთად ჩამოყალიბებული პიროვნება თქვენს ბავშვს მთელი ცხოვრების მანძილზე გაჰყვება და დაეხმარება ცხოვრებაში თუნდაც თქვენ მას ვერ მიაქციოთ შემდგომში სათანადო ყურადღება.

ბავშვობაში მიღებული ცოდნა დაეხმარება თქვენს ბავშვს მომავალში განვითარდეს და სრულყოფილად შეავსოს თავისი გონებრივი შესაძლებლობანი.

საიდუმლო არ არის, რომ დღევანდელი სასკოლო განათლება არ არის იმ დონეზე რაც ბავშვს დაეხმარება მომავალში ცოდნის გაღრმავებაში და ეს არ არის ის ადგილი სადაც თქვენს შვილს სათანადო ყურადღებას დაუთმობენ.

თუ თქვენს ბავშვს არ აუხსენით რაღაც მიზეზების გამო დროებით გამოტოვებული ის გაკვეთილები ეს შემდგომში გამოიწვევს ბავშვის სასწავლო პროგრამაში ჩამორჩენას, მაგრამ პირიქით - თუკი თქვენი ბავშვი სკოლაში სცდილობს იყოს დისციპლინირებული და ინტერესიანი, მაინც ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ მასწავლებელმა მხოლოდ მას დაუთმოს ესოდენ დიდი ყურადღება, რომ მთლიანად შეავსოს მისი ინტერესის სფერო. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ,,გასაშუალოება“ არასოდეს არ იძლევა განათლების საკითხში მატების ნიშნებს.

გამოსავალი კი ერთია - ან ინდივიდუალურად დავუჯდეთ ბავშვს და ვამეცადინოთ იგი, რისი დროც დღევანდელი ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე მშობელთა უმრავლესობას არ გააჩნიათ, ან კიდევ ავიყვანოთ რეპეტიტორი. თუ კი მშობლებს გააჩნიათ სათანადო ცოდნა და დრო საამისოდ რა თქმა უნდა საუკეთესოა პირველი ვარიანტი, მაგრამ უმრავლესობას ასეთი ,,ფუფუნების“ საშუალება არ გააჩნიათ, ზოგიერთ მშობელს აქვს სათანადო განათლება, მაგრამ დრო არააქვს საამისოდ, ზოგს კიდევ დრო აქვს თუმცა სათანადო განათლება არ გააჩნია. არის მესამე შემთხვევაც, როცა თვითონ ბავშვია ზარმაცი.

საუკეთესო ვარიანტია - ავიყვანოთ ბავშვებთან მუშაობის დიდი გამოცდილების მქონე კვალიფიცირებული რეპეტიტორი. ბევრი მშობელი ამჯობინებს ბავშვისათვის რეპეტიტორის დაწყებითი კლასებიდანვე აყვანას და ეს ძალიან კარგი და მისაღებიცაა, რადგან სწორედ რომ ,,საძირკვლიდან“ მიღებული ცოდნაა მყარი და მასზე დაშენებული განათლება კიდევ უფრო ძლიერი.

 მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და დღეის მდგომარეობით აუცილებელია ჰყავდეს ყველა ბავშვს არის უცხო ენების მცოდნე რეპეტიტორი. დღეს უცხო ენების ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის გარეშე დღეს ვერც კი შესძლებ კარგი სამსახურის მოძიებას, ვერც სამოგზაუროდ ვერ წახვალ და მოკლედ რომ ვთქვათ ასე სჩანს თუკი არ იცი უცხო ენა თითქოსდა უკვე აღარ ითვლები საკმაოდ განათლებულად. როგორც კი ბავშვი დაასრულებს დაწყებით კლასებს მას უკვე უყვანენ ხოლმე უცხო ენების პედაგოგებს და ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ხდება უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების წინ. შესაბამისად, რაც უფრო ძლიერი სპეციალისტი ეყოლება თქვენს შვილს ამ საკითხში მით უფრო მაღალ ქულებს მიიღებს იგი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისას უცხო ენებში და სწავლა გააგრძელოს მსოფლიოს წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში.

რეპეტიტორის მოვალეობანი:

-ბავშვისათვის როგორც სასკოლო ასაევე დამატებითი პროგრამის შესწავლა, დამატებითი განათლების მიცემა (უცხო ენები, ხატვა, სიმღერა, კომპიუტერის შესწავლა და სხვა...)

-საშინაო დავალებების მომზადებაში დახმარება.

-ჩამორჩენილი გაკვეთილების აღმოფხვრა.

-სკოლაში ადაპტაციისას შესაძლო გამოწვეული ფსიქოლოგიური სტრესის ბავშვისათვის მოხსნა.

-ბავშვისათვის საინტერესო საგნებში ცოდნის კიდევ უფრო გაღრმავება.

-უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების წინ რეპეტიტორობა.

-ინტელექტუალური განვითრების მეთოდების ცოდნა.

-ინდივიდუალური მიდგომის ცოდნა ყველა ბავშვისადმი.

-სასწავლოპროგრამისშერჩევაბავშვისინდივიდუალურობისდაგანსაკუთრებულობისმიხედვით.

  ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

მომსახურეობის სფერო  კვალიფიკაცია ფუნქცია/მოვალეობები ანაზღაურება

სკოლამდელი და დაწყებითი

კლასების ბავშვის რეპეტიტორი

უმაღლესი პედაგოგიური

განათლებით, სამუშაო

გამოცდილებით

სასკოლოდ მომზადება საათში 10 ლარი

საერთო სასკოლო საგნების 

რეპეტიტორი

უმაღლესი პედაგოგიური

განათლებით, სამუშაო

გამოცდილებით

არჩეულ საგნებში ბავშვის

მიზანმიმართული მომზადება

საათში 10-15 ლარი
უცხო ენების რეპეტიტორი

უმაღლესი უცხო ენების

პედაგოგიური განათლებით,

სამუშაო გამოცდილებით.

მიზანმიმართულად უცხო ენებში

მომზადება

საათში 20-25 ლარი
       

თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში. 

 

კანდიდატის ანკეტა : 40582
სახელი : ბელა
ასაკი :
განათლება :
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 38811
სახელი : ნათელა
ასაკი : 47 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 21 წელი ვმუშაობდი საბავშო ბაღში აღმზრდელად, 7 წელია ვმუშაობ სკოლაში გახანგრძლივებული ჯგუფის პედაგოგად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 38712
სახელი : ნანა
ასაკი : 48 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 25 წლის განმავლობაში ვმუშაობ თეატრალურ სტუდიებში პედაგოგად.
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 35792
სახელი : ნინო
ასაკი : 52 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 10 წელი ვმუშაობდი ქიმიის ინსტიტუტში ქიმიკოსად, 20 წელი ვმუშაობდი სს /ელმავამშენებელი ტექნოლოგად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32936
სახელი : აზა
ასაკი : 43 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუსაობდი უნივერსიტეტებში ლექტორად; 6 წელია ვმუშაობ ბავშვთა სახში ამღზრდელად;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32399
სახელი : ლარისა
ასაკი : 44 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი სტომატოლოგიურ კლინიკაში, სტომატოლოგად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 30833
სახელი : ლელა
ასაკი : 19 წლის
განათლება : ქართული ენის ფილოლოგი
გამოცდილება : არ მიმუშავია
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 30413
სახელი : Bahman
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 16 წელი ვმუშაობდი ინგლუსურის რეპეტიტორად, ტენერად, მთარგმნელად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29800
სახელი : ლეილა
ასაკი : 56 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 23 წელი ვმუშაობდი საქ. ენერგოში ელექ. ინჟინერად
მინიმალური ხელფასი : 400-600
კანდიდატის ანკეტა : 29683
სახელი : ნესტანი
ასაკი : 64 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 39 წელი ვმუშაობდი დაწყებითების პედაგოგად 4 სკოლაში.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29254
სახელი : ნინო
ასაკი : 47
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : მენეჯერი, კერძო სკოლის დირექტორის მოადგილე(სამეურნეო ნაწილში) საერთო ჯამში 12წელი
მინიმალური ხელფასი : 200
კანდიდატის ანკეტა : 29116
სახელი : თამარი
ასაკი : 29 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი სალონში მანიკურის და პედიკურის სპეციალისტად. 2 წელი რეპეტიტორად 6-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვებთან.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29111
სახელი : თამარ
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვიმუშავე მენეჯერად ტურისტულ სასტუმროში; 3,6 წელი ვმუშაობდი მოლარედ "რიკო კრედიტში" და "BIT-TRAVEL". 1 წელი პედაგოგად გაძლიერებულ გერმანულ სკოლაში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28891
სახელი : ლილი
ასაკი : 37 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 18 წელია ვმუშაობ მე-9 ბაგა ბაღში აღმზრდელად , 1-6 წლამდე ბავშვებთან, ასევე ტყუპებთან და ინკლუზიურ ბაშვბთან
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28402
სახელი : საჰარ
ასაკი : 41 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 15 წელი ვმუშაობდი კერძოდ, დაწყებითი კლასების მასწავლებლად, 4 წელი ბაღში ინგლისურის მასწავლებლად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26868
სახელი : ხათუნა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მოლარე ოპერატორად და ინკასატორად; 3 წელი ვმუშაობდი ოპერატორად; 5 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად; 1 წელი ვმუშაობდი გაყიდვების მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26117
სახელი : ირინე
ასაკი : 43 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი მზრეულის დამხმარედ ტურისტულ მარანში, 2 წლამდე ვმუშაობდი სკოლაში ბიოლოგიის მასწვლებლად, 3 წელი გურჯაანში მერიში სპეციალისტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24353
სახელი : ქეთო
ასაკი : 57 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 11 წელი ვმუშაობდი ინჟინერ-ეკონომისტად, 1 თვე დამლაგებლად ერთ-ერთ კლინიკაში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 23319
სახელი : მარიამ
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვიმუშავე გიდად ტურისტუ სააგენტოში
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22599
სახელი : ელენა
ასაკი : 38 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 თვე ვმუშაობდი ტურისტულ კომპანიაში თარჯიმნად, 2 წელი ვიმუშავე გაყიდვების მენეჯერად ინგლისში, 8 წელი ვმუშაობდი კადრების შერჩევის სპეციალისტად და თარჯიმნად ერთ-ერთ კომპანიაში ინგლისში, 6 წელი ვიმუშავე პედაგოგად სკოლაში ლატვიაში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22248
სახელი : თინათინ
ასაკი : 54 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21570
სახელი : მაია
ასაკი : 53 წლის
განათლება : უმარლესი
გამოცდილება : 3 წლი ვმუშაობდი სკოლაში ინფორმატიკის პედაგოგად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21445
სახელი : ირმა
ასაკი : 44 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი კულტურის ცენტრის გამგედ; 11 თვე ვმუშაობდი კოფისტაში მზარეულ კრუასანების კონდიტრდ; 6 თვე ვმუშაობდი სანკტ პეტერბურგში რესტორანში ქართული ცხელი კერძების ასევე ხინკლის მზარეულად და ხაჭპურის მცხობელად.
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21367
სახელი : თამარ
ასაკი : 46 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 10 წელი ვმუშაობდი რუსულის კერძო რეპეტიტორად. 10 წელი ვმუშაობდი კომპიუტერულ ცენტრში ოპერატორად; 3 წელი ვმუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციაში კომპიუტერის ოპერატორად და მდივან-რეფერენტად; 1 წელი ვმუშაობდი ნოტარიუსში თარჯიმან-ოპერატორად და თანაშემწედ; 1 წელი ვმუშაობდი საქენერგოში ოპერატორად; 1 წელი ვმუშაობდი ბანკში გაყიდვების აგენტად; 1 წელი ვმუშაობდი სადაზღვევო კომპანიაში ჯგუფის კოორდინატორად.
მინიმალური ხელფასი : 750 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21363
სახელი : ინა
ასაკი : 35 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 10 წელი ვმუშაობ აღმხრდელა 216–ე საბავშვო ბაღში.
მინიმალური ხელფასი : 200 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21288
სახელი : მაია
ასაკი : 56 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 12 წელი ვმუშაობ დამკვირვებლად გმოცდებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში. 17 წელი ვმუშაობდი კერამიკულ კომბინატში, მოსკოვის პროსპექტზე.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21174
სახელი : ლიკა
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად ,,ნიკორას" მაღაზიაში. 1,6 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად ,,პრომოდში". 8 თვე ვმუშაბდი კონსულტანტად პიაცა-იტალიაში.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21034
სახელი : მარიამი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : 2-კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20774
სახელი : ნანა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი წუნდებლად ტანსაცმლის ფაბრიკაში, ქუთაისში.
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20768
სახელი : დალი
ასაკი : 42 წ
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი ფსიქოლოგად 45-ე საბავშვო ბაღში.3 წელი ვმუშაობდი გამყიდველად მარკეტში ვარკეთილის მეტროსთან.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20694
სახელი : ლალი
ასაკი : 20 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 3 წელია ვმუშაობ ინგლისური, რუსული და მე-9 კლასამდე ასაკის ბავშვების რეპეტიტორად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20591
სახელი : ნათელა
ასაკი : 47 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ფილოლოგად დედოფლისწყაროს რ-ნის საშუალო სკოლაში. 18 წელია ვმუშაობ კერძო რეპეტიტორდ სახლში მოსვლით.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20406
სახელი : ნონაა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი კერძო რეპეტიტორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20246
სახელი : მაგული
ასაკი : 57 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20120
სახელი : ნონა
ასაკი : 46 წლის
განათლება : უმაღლესი-პუშაკინის პედაგოგიური ინსტიტუტი
გამოცდილება : 12 წელი ვმუშაობდი ფიზიკა-მათემატიკის პადეგოგად გენწვიშის საჯარო სკოლაში(კოდორის ხეობაში). 3 წელი ვმუშაობდი აღმზრდელად ბაგა-ბაღში ნაძალადევის რ-ში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20077
სახელი : მარინე
ასაკი : 52 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 15 წელი ვმუშაობდი პედაგოგად 119-ე და 120-ე საჯარო სკოლაში. 7 წელი ვმუშაობ რეპეტიტორად სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20037
სახელი : ხათუნა
ასაკი : 41 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი სკოლაში ისტორია სამართლის პედაგოგად; 1 წელი ვმუშაობდი გაზეთ ,,სპექტრში" კორესპონდენტად;
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19957
სახელი : ეთერი
ასაკი : 59
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 25 წელი ვმუშაობდი ლექტორად ილიას უნივერსიტეტში.
მინიმალური ხელფასი : 550 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19530
სახელი : ნათია
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი : 450 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19145
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 52 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 12 წელია ვმუშაობ საჯარო სკოლაში პედაგოგად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19053
სახელი : ნინიკო
ასაკი : 52 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 26 წელი ვმუშაობდი სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორი, 3 წელი ვმუშაობდი კულტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე; 4 წელი ვმუშაობდი გამგებლის მოადგილედ; 1 წელი ვმუშაობდი სკოლაში პედაგოგად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19027
სახელი : ნატალი
ასაკი : 48 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18507
სახელი : ინგა
ასაკი : 45 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი ფსიქოლოგად სკოლაში და ტექნიკუმში;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18481
სახელი : ნათია
ასაკი : 24
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : რეპეტიტორი, hr მენეჯერი, ჟურნალისტი
მინიმალური ხელფასი : 300
კანდიდატის ანკეტა : 17547
სახელი : ქრისტინე
ასაკი : 21 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17441
სახელი : შოთა
ასაკი : 20
განათლება : მეორე კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : სასტუმროს ადმინისტრატორი, ბავშვების მომზადების გამოცდილება
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 17100
სახელი : მარიამი
ასაკი : 21
განათლება : ბაკალავრი
გამოცდილება : ვამზადებდი 2 დაწყებითი კლასების მოსწავლეს დაწყებითი კლასებისთვის საჭირო ყველა საგანში 7 და 8 თვის მანძილზე, და ერთი წლის განმავლობაში მეცხრე კლასელს ინგლისურ ენაში.
მინიმალური ხელფასი : 75 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 16897
სახელი : მაგდანა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : თსუ-ს მე-3 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 200 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16792
სახელი : ნინო
ასაკი : 46 წლის
განათლება : უმაღლესი-პედაგოგიური და სამედიცინო
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი დაწყებითების პედაგოგად საშუალო სკოლაში;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16648
სახელი : მანანა
ასაკი : 53 წლის
განათლება : უმაღლესი, ტექნიკური
გამოცდილება : 8 წელი ვიმუშავე სამედიცინო ინსტიტუტში ფარმაცევტული ქიმიის კათედრაზე უფროს ლაბორანტად, 1 წელი ვიმუშევ ქიმიკოსად სანეპიდემსადგურში, 4 წელი ვიმუშავე ქ,ფოთის საბავშვო ცენტრში ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო