სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები

კანდიდატის ანკეტა : 1111112677
სახელი : სანდრო
სპეციალობა : აგრონომია
პროფესია : აგრონომი-ნიადაგთმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 50
განათლება : საშუალო, ტექნიკური, პროფესიული
კანდიდატის ანკეტა : 1111112004
სახელი : ზაირა
სპეციალობა : ეკონომიკა და ბუღალტრული აღრიცხვა (ინდუსტრიის მიხედვით)
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 30
განათლება : პროფესიული
კანდიდატის ანკეტა : 1111111405
სახელი : შორენა
სპეციალობა : ეკონომიკა და ბუღალტრული აღრიცხვა (ინდუსტრიის მიხედვით)
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 41107
სახელი : ნინო
სპეციალობა : მუსიკათმცოდნეობა
პროფესია : მზარეული
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 40954
სახელი : ბაბილინა
სპეციალობა : სამართალმცოდნეობა
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 40805
სახელი : ლია
სპეციალობა : არ მქონე
პროფესია : არ მქონე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 37082
სახელი : მარიამი
მინიმალური ანაზღაურება : 50
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 35368
სახელი : მანანა
პროფესია : ტექნოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 34118
სახელი : მანანა
მინიმალური ანაზღაურება : 800
კანდიდატის ანკეტა : 34036
სახელი : ლია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 33571
სახელი : მადლენა
პროფესია : მკერავი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 31462
სახელი : მარინე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 31261
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 31034
სახელი : ირმა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 31031
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 30936
სახელი : ხათუნა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 29864
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 29784
სახელი : დალი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29066
სახელი : ციალა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 27678
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 10
კანდიდატის ანკეტა : 27013
სახელი : მაია
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 26589
სახელი : ლალი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 26582
სახელი : ხათუნა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26480
სახელი : ნაზი
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 10
კანდიდატის ანკეტა : 25512
სახელი : ქეთო
მინიმალური ანაზღაურება : 800
კანდიდატის ანკეტა : 24742
სახელი : იზა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 24471
სახელი : ნონა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 24068
სახელი : ია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 23779
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 23777
სახელი : ასმათ
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 23549
სახელი : მადონა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 23348
სახელი : ლალიი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 23312
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 23059
სახელი : მანანა
მინიმალური ანაზღაურება : 10
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 22432
სახელი : ილონა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 22043
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21890
სახელი : პირიმზე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21339
სახელი : მაია
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21247
სახელი : ჯამბილ
მინიმალური ანაზღაურება : 250
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21184
სახელი : ლელა
პროფესია : მუსიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 21166
სახელი : ციცინო
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21155
სახელი : ლიუდმილა
მინიმალური ანაზღაურება : 350
კანდიდატის ანკეტა : 21153
სახელი : ლამზირა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21093
სახელი : ციცინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21049
სახელი : ალლა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21006
სახელი : სალომე
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20969
სახელი : ოლგა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20699
სახელი : მალიკა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 20584
სახელი : დარეჯან
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20413
სახელი : ინგა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო