სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები

კანდიდატის ანკეტა : 15805
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 350
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 15787
სახელი : ლიაა
პროფესია : სტომატოლოგი
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15773
სახელი : მანანა
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15763
სახელი : ხათუნა
პროფესია : ქიმიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15750
სახელი : ციალა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15664
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15514
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15392
სახელი : დალი
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15369
სახელი : ლიანა
პროფესია : ინჟინერ-ტექნოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 15298
სახელი : დედიკო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15244
სახელი : მაია
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 15240
სახელი : ეკა
პროფესია : ქორეოგრაფი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15223
სახელი : ლია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15222
სახელი : ცისმარი
მინიმალური ანაზღაურება : 10
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 15121
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 14911
სახელი : ინგა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 14834
სახელი : ბელა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 14799
სახელი : ეკა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 14733
სახელი : ინგა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
კანდიდატის ანკეტა : 14716
სახელი : ნინა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 14516
სახელი : ნანი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14238
სახელი : მაგდა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 14043
სახელი : ლეილა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13980
სახელი : ასმიკ
სპეციალობა : არ მქონე
პროფესია : არ მქონე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13975
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13919
სახელი : ლორიტა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13823
სახელი : მზევინარი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13735
სახელი : ქეთევან
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 13656
სახელი : ნინო
პროფესია : ფარმაცევტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 13524
სახელი : მერი
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13261
სახელი : ნონა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 13155
სახელი : ელმინაზი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13151
სახელი : ლელა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 13005
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 250
კანდიდატის ანკეტა : 12980
სახელი : მანანა
პროფესია : მკერავი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 12978
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 250
კანდიდატის ანკეტა : 12960
სახელი : ნინო
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 12891
სახელი : ირმა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 12889
სახელი : ციალა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 12854
სახელი : ნოემზარ
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 12666
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 12649
სახელი : თამარ
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 12632
სახელი : ლელა
მინიმალური ანაზღაურება : 20
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 12536
სახელი : ეკატერინე
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 12271
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
კანდიდატის ანკეტა : 12080
სახელი : თამილა
პროფესია : ხელოვნებათმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 11755
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 11673
სახელი : მაია
მინიმალური ანაზღაურება : 350
კანდიდატის ანკეტა : 11461
სახელი : ეკატერინე
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 11455
სახელი : გულნარა
პროფესია : მკერავი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო