სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები

კანდიდატის ანკეტა : 1111113013
სახელი : ელენე
სპეციალობა : საზ-კვების პროდუქციის ტექნოლოგია
პროფესია : ტექნოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 1111112680
სახელი : ნონა
სპეციალობა : პედაგოგიური განათლება
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 1111112514
სახელი : ნონა
სპეციალობა : დაწყებითი კლასის პედაგოგიკა
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111593
სახელი : მარიამ
სპეციალობა : ფილოლოგია
პროფესია : ფილოლოგი, ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 39913
სახელი : თამარი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 38752
სახელი : ნონა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 38718
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 37936
სახელი : ნათია
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 35216
სახელი : ნინო
პროფესია : დიზაინერი
მინიმალური ანაზღაურება : 200
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 30486
სახელი : ცირა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 29587
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29567
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28291
სახელი : მირანდა
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 900
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 25949
სახელი : ჟანა
პროფესია : სამართალმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21810
სახელი : ნათელა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21296
სახელი : ლიანა
პროფესია : ფილოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21261
სახელი : ეკატერინე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20611
სახელი : ქეთევან
პროფესია : ბიოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20592
სახელი : ნათელა
პროფესია : ფილოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20346
სახელი : ინგა
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20337
სახელი : მარია
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20288
სახელი : მაკა
სპეციალობა : საერთაშორისო ურთიერთობები
პროფესია : ჟურნალისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19969
სახელი : მარიამ
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19825
სახელი : ივლიტა
პროფესია : ხელოვნებათმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18798
სახელი : ანჟელა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18486
სახელი : ეკატერინე
მინიმალური ანაზღაურება : 700
კანდიდატის ანკეტა : 18480
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18226
სახელი : მაია
პროფესია : მუსიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 16729
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15625
სახელი : ირმა
კანდიდატის ანკეტა : 15574
სახელი : ბელა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15343
სახელი : მარგალიტა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15100
სახელი : ნინო
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14908
სახელი : ეფროსინია
მინიმალური ანაზღაურება : 250
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14814
სახელი : ნინო
პროფესია : მეან-გინეკოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 250
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 14665
სახელი : ხატია
პროფესია : ჟურნალისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 14648
სახელი : ნინო
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 14618
სახელი : ხატია
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 14415
სახელი : ნუნუ
პროფესია : მუსიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 14036
სახელი : ნინო
სპეციალობა : პედაგოგიური განათლება
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 13617
სახელი : ნატალია
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 13529
სახელი : ტატიანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო