სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები

კანდიდატის ანკეტა : 40898
სახელი : ნათია
სპეციალობა : ფინანსები
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 39694
სახელი : Juna
კანდიდატის ანკეტა : 35276
სახელი : ლია
პროფესია : ფარმაცევტი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 34901
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 34900
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 34165
სახელი : ინგა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 31908
სახელი : ქრისტინე
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 31867
სახელი : მონიკა
პროფესია : მასაჟისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 31202
სახელი : მარიამ
პროფესია : ბუღალტერი
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 28429
სახელი : მერი
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26635
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 22857
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 22672
სახელი : ლუიზა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 22637
სახელი : მარიამ
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 22597
სახელი : თინა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22433
სახელი : ანა
პროფესია : ჟურნალისტი
კანდიდატის ანკეტა : 22342
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22273
სახელი : ნათია
პროფესია : ჟურნალისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22087
სახელი : მარიტა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22015
სახელი : მარიამი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21911
სახელი : ქეთევან
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 21861
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21710
სახელი : ნინო
პროფესია : ფარმაცევტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21472
სახელი : ხატია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21414
სახელი : მარინე
პროფესია : ფარმაცევტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21386
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 21359
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21332
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21173
სახელი : ლიკა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21124
სახელი : ელენე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21121
სახელი : სალომე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21033
სახელი : მარიამი
მინიმალური ანაზღაურება : 300
კანდიდატის ანკეტა : 20667
სახელი : მარიმ
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20654
სახელი : ლია
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20653
სახელი : მარინა
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19394
სახელი : ხატია
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 18797
სახელი : ანჟელა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18427
სახელი : ნატალია
პროფესია : მოლარე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 18388
სახელი : ხატია
პროფესია : მოლარე
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 16569
სახელი : ლიანა
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 16307
სახელი : ნინო
პროფესია : მენეჯერი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 16292
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 16157
სახელი : თინათინ
პროფესია : სამართალმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15884
სახელი : ნინო
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15864
სახელი : ნინა
პროფესია : ფილოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15832
სახელი : დალი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15575
სახელი : ბელა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15540
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15413
სახელი : ნინო
კანდიდატის ანკეტა : 15377
სახელი : ნინოო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო