სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები


 

კანდიდატის ანკეტა : 1111112140
სახელი : ნათია
სპეციალობა : სამართალმცოდნეობა
პროფესია : სამართალმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 41186
სახელი : გიორგი
სპეციალობა : მიმტანი, ბარმენი
პროფესია : ბარმენი
მინიმალური ანაზღაურება : 30
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 40043
სახელი : ნიკა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 38986
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 38591
სახელი : მარიამი
პროფესია : ფილოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 38584
სახელი : დიანა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 34713
სახელი : იზა
პროფესია : ფარმაცევტი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
კანდიდატის ანკეტა : 33538
სახელი : თემური
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 33182
სახელი : ხატია
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28955
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 27883
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 27758
სახელი : ირაკლი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 27262
სახელი : მარიამი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 26494
სახელი : მარიამ
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 26481
სახელი : თენგიზ
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 25873
სახელი : ზურაბი
პროფესია : მიმტანი
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 25770
სახელი : ეკა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 24935
სახელი : ლიზი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 22914
სახელი : ბექა
პროფესია : მხატვარი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 22831
სახელი : ხათუნა
პროფესია : მენეჯერი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22803
სახელი : დავით
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 22506
სახელი : მზია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 21852
სახელი : ნიკა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21481
სახელი : ზაზა
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21471
სახელი : ხატია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21435
სახელი : მიხეილ
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21358
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21331
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21290
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21268
სახელი : სოფიკო
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21216
სახელი : ზაზა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21122
სახელი : ელენე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21118
სახელი : სალომე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20988
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20897
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20505
სახელი : კარლო
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20275
სახელი : სალომე
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20151
სახელი : ედუარდ
მინიმალური ანაზღაურება : 300
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 20117
სახელი : დავით
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20116
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20098
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 19707
სახელი : ანი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19585
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 19584
სახელი : ანა
მინიმალური ანაზღაურება : 10
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 19370
სახელი : ელგუჯა
პროფესია : მიმტანი
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 19314
სახელი : ია
პროფესია : კომპიუტერის ოპერატორი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 19274
სახელი : დიმიტრი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 18904
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 350
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 18697
სახელი : ანარ
პროფესია : მიმტანი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 18511
სახელი : ელენე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო