სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები

კანდიდატის ანკეტა : 1111111726
სახელი : ნანა
სპეციალობა : მზარეული, კონდიტერი
პროფესია : მზარეული
მინიმალური ანაზღაურება : 2000
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111714
სახელი : ზურაბ
სპეციალობა : მზარეული, კონდიტერი
პროფესია : მზარეული
მინიმალური ანაზღაურება : 2000
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 1111111667
სახელი : ლელა
სპეციალობა : არ მქონე
პროფესია : არ მქონე
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 1111111622
სახელი : ლალი
სპეციალობა : ავიასაინჟინრო
პროფესია : ავიატექნიკი
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 40672
სახელი : ნანა
სპეციალობა : არ მქონე
პროფესია : არ მქონე
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 40035
სახელი : რუსუდან
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 38374
სახელი : მედეა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 34893
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 34711
სახელი : რუსუდან
პროფესია : ინჟინერი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 31319
სახელი : მაგული
პროფესია : მცხობელი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 31233
სახელი : მარინა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 30856
სახელი : მარინა
პროფესია : მუსიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 30650
სახელი : ნათია
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 30424
სახელი : ლია
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : პროფესიული
კანდიდატის ანკეტა : 30346
სახელი : დოდო
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 30297
სახელი : მარიანა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 27007
სახელი : ეკატერინე
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 25716
სახელი : შიო
პროფესია : ინჟინერი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 25388
სახელი : ასმათ
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 22648
სახელი : თამილა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 22472
სახელი : იზა
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 21889
სახელი : პირიმზე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 21854
სახელი : ნუნუ
პროფესია : ინჟინერი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 21012
სახელი : ქსენია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20936
სახელი : მაგული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20874
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 20582
სახელი : ალეკო
პროფესია : მასაჟისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 19845
სახელი : ეთერ
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 19045
სახელი : ინგა
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18981
სახელი : იზოლდა
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18156
სახელი : მარინე
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 18104
სახელი : იზოლდა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : საშუალო, ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 17866
სახელი : დალი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 17585
სახელი : ნანა
მინიმალური ანაზღაურება : 900
კანდიდატის ანკეტა : 17079
სახელი : ნატო
მინიმალური ანაზღაურება : 450
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 17034
სახელი : ვიქტორია
მინიმალური ანაზღაურება : 350
კანდიდატის ანკეტა : 16100
სახელი : მაიაა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 16091
სახელი : მაია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 16089
სახელი : მაია
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : ტექნიკური
კანდიდატის ანკეტა : 15798
სახელი : ტერეზა
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 15553
სახელი : მირზა
მინიმალური ანაზღაურება : 1500
კანდიდატის ანკეტა : 15364
სახელი : ქართლოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15291
სახელი : მზევინარ
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 15032
სახელი : ლამარა
პროფესია : მზარეული
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14914
სახელი : დალი
პროფესია : ბიოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14772
სახელი : თამარ
მინიმალური ანაზღაურება : 30
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14727
სახელი : ირა
პროფესია : ინჟინერ-ტექნოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14710
სახელი : დარეჯან
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 14694
სახელი : თამილა
მინიმალური ანაზღაურება : 450
კანდიდატის ანკეტა : 14592
სახელი : ქეთევან
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო